1- Kamu yönetimi ve siyaset bilimi konularına ilişkin temel kavramları öğrenebilme, bu kavramları güncel hayatta doğru ve etkin kullanma becerisini kazanabilme
2- Kamunun ve özel kuruluşların gerek duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte, kamu hizmeti bilinci edinmiş yöneticiler yetiştirebilme
3- Akademik hayatta ihtiyaç duyulan bilimsel kadroları yetiştirebilme
4- İyi insan, iyi yurttaş ve iyi meslek sahibi yetiştirebilme
5- Kamu yönetimi ve siyaset bilimine ait konularda araştırmalar yapabilen, siyasal ve toplumsal olguları bilimsel açıdan değerlendirerek çözüm üreten bireyler yetiştirebilme
6- Kamu yönetimi teorisi, siyaset bilimi, yerel yönetimler, Türk siyasi hayatı, uluslar arası ilişkiler, kamu maliyesi, kentleşme, çevre, kamu politikaları, anayasa hukuku ve idare hukuku ile ilgili bilgileri kavramak ve bu bilgilerini değerlendirebilme
7- Alanındaki e-devletle ilgili olanlar başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olabilme
8- Ulusal ve uluslararası siyasi ve idari sorunları analiz edebilme
9- En az bir yabancı dili Avrupa dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme
10- Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık olma ve analitik düşünebilme
11- Düşüncelerini eleştirel bir biçimde dile getirebilen ve eleştirilerini olumlu bir davranış biçimine dönüştürebilen, mesleki ve etik sorumluluk duygusuna sahip bireyler yetiştirebilme
12- Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olabilme
13- Çok kültürlü bir dünyada yaşadığının bilincinde olan, küresel beceriler edinmiş fakat yerellikten de kopmamış, başkalarının kültürlerine ve düşüncelerine saygılı, aynı zamanda kendi tarihiyle ve kültürüyle barışık bireyler yetiştirebilme
14- Mezunlarımız kamu hizmeti verirken sürekli sosyal etkileşim içinde olacaklarından dolayı kendilerine insan davranışlarını analiz edebilmede etkili ve sağlam bir mantık ve ikna kabiliyeti kazandırabilme