Ders KoduDers Adı
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
SBE 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
SBE 6806Seminer
SY 6001Stratejik Spor Pazarlaması
SY 6002Sporda Sosyal Psikoloji
SY 6003İşletmelerde Örgütsel Davranış
SY 6004Sporda Toplam Kalite Yönetimi
SY 6005Spor Ekonomisinde Güncel Uygulamalar
SY 6006Sporda Liderlik
SY 6007Sporda Çatışma Yönetimi
SY 6008Sporda Tüketici Davranışları
SY 6009Spor Bilimlerinde Uygulamalı İleri İstatistik I
SY 6010Spor İşletmelerinde Girişimcilik
SY 6011Türkiye'de Spor Politika ve Uygulamaları
SY 6012Spor İşletmelerinde Stratejik Yönetim
SY 6013Yerel Yönetimler ve Spor
SY 6014Sporda Marka Yönetimi
SY 6015Spor İşletmelerinde Yönetim Uygulamaları
SY 6016Spor Bilimlerinde Uygulamalı İleri İstatistik II
SY 6017Uluslararası Spor Hukuku Uygulamaları
SY 6018Yönetim Sosyolojisi ve Spor
SY 6019Spor Yönetimi ve Organizasyonlarında Bilişim Teknojileri
SY 6020Sporda Etik
SY 6021Nitel Araştırma Yöntemleri
SY 6022Spor Turizmi ve Ziyaretçi Davranışı
SY 6023Medya ve Spor
SY 6024Sporda Takım Yönetimi ve Ekip Çalışması
SY 6025Sporda Risk Yönetimi
SY 6026Sosyal Yapı, İletişim ve Spor
SY 6027Sporda Toplumsal Cinsiyet Rolleri
SY 6028Olimpik Hareket ve Olimpiyat Oyunları
SY 6029Rekreasyonel Spor Yönetimi ve Uygulamaları
SY 6030Sporda Etkinlik Yönetimi ve Uygulamaları
SY 6111Spor Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
TEZ 6000Tez Çalışması
UZM 6000Uzmanlık Alanı