Ders KoduDers Adı123456789101112131415
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 000000000000000
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 000000000000000
BED 1131Beden Eğitimi I 000000000000000
BED 1132Beden Eğitimİ II 000000000000000
GSH 1131Güzel Sanatlar I – Halk Oyunları 000000000000000
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları000000000000000
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik 000000000000000
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik 000000000000000
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim 000000000000000
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim000000000000000
HİT 1101Halkla İlişkilere Giriş 000000000000000
HİT 1102Reklamcılığın Temelleri 000000000000000
HİT 1112Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi000000000000000
HİT 2103Halkla İlişkilerde Yenilik ve Yaratıcılık 000000000000000
HİT 2104Tüketici Davranışları 000000000000000
HİT 2113Pazarlama İlkeleri 000000000000000
HİT 2114Halkla İlişkiler Kampanyaları 000000000000000
HİT 2124Metin Yazarlığı 000000000000000
HİT 2134Kriz Yönetimi 000000000000000
HİT 2203Göstergebilim 000000000000000
HİT 2204Diksiyon 000000000000000
HİT 3105WEB Tasarımı 000000000000000
HİT 3106Topluma Hizmet Uygulamaları 000000000000000
HİT 3115Medya Planlaması 000000000000000
HİT 3116Dijital Halkla İlişkiler 000000000000000
HİT 3125İmaj ve İtibar Yönetimi 000000000000000
HİT 3126Reklam Ajans Yönetimi 000000000000000
HİT 3135Sosyal Sorumluluk 000000000000000
HİT 3136Marka Yönetimi 000000000000000
HİT 3145Kişilerarası İletişim 000000000000000
HİT 3146Müşteri İlişkileri Yönetimi 000000000000000
HİT 3155Reklam Kampanyaları ve Analizi 000000000000000
HİT 3205Sunum ve Anlatım Teknikleri 000000000000000
HİT 3206Sivil Toplum 000000000000000
HİT 3215Müzakere Teknikleri ve Çatışma Yönetimi 000000000000000
HİT 3216Popüler Kültür 000000000000000
HİT 3225Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler 000000000000000
HİT 3235Sağlık İletişimi 000000000000000
HİT 4107Uluslararası Halkla İlişkiler 000000000000000
HİT 4117Temsil ve Protokol 000000000000000
HİT 4127Örgütsel İletişim 000000000000000
HİT 4207Fuarcılık ve Sponsorluk 000000000000000
HİT 4217Hizmet Pazarlaması 000000000000000
HİT 4227İşaret Dili 000000000000000
İLT 1101İletişimin Temel Kavramları 000000000000000
İLT 1102Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı000000000000000
İLT 1111Sosyoloji 000000000000000
İLT 1112Sosyal Psikoloji 000000000000000
İLT 1121Hukukun Temel Kavramları 000000000000000
İLT 1122Ekonomi 000000000000000
İLT 1131Siyasal Düşünceler Tarihi 000000000000000
İLT 1132İletişim Tarihi 000000000000000
İLT 1141Temel Fotoğrafçılık 000000000000000
İLT 2103İletişim Kuramları 000000000000000
İLT 2104Siyasal İletişim 000000000000000
İLT 2113İletişim Hukuku ve Etik 000000000000000
İLT 2114Medya ve Demokrasi 000000000000000
İLT 2123Dijital Medya 000000000000000
İLT 2124Uygulamalı Grafik Tasarımı 000000000000000
İLT 2133Temel Grafik Tasarımı000000000000000
İLT 2143Sanat ve Estetik 000000000000000
İLT 2213Medya Analizi ve Söylem 000000000000000
İLT 2214Görsel Kültür 000000000000000
İLT 3106Araştırma Yöntem ve Teknikleri 000000000000000
İLT 3206Röportaj ve Söyleşi Teknikleri 000000000000000
İLT 3216Video Yapım Teknikleri 000000000000000
İLT 4107Bitirme Projesi 000000000000000
İLT 4108İş Yeri Uygulama Eğitimi000000000000000
İLT 4117Girişimcilik000000000000000
İLT 4217Medyanın Ekonomi Politiği 000000000000000
TDL 1111Türk Dili I000000000000000
TDL 1112Türk Dili-II 000000000000000
YDI 1121Yabancı Dil-I 000000000000000
YDI 1122Yabancı Dil-II 000000000000000