1- Halkla İlişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarının önemini kavrayabilme ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme
2- Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve ölçümleyebilme
3- Halkla İlişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma, mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
4- Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında kuramsal ve uygulamalı yeterliliğe sahip olma
5- Meslek alanıyla ilgili terminolojiye hakim olma
6- Profesyonel yaşamda gerekli olan iletişim becerilerine sahip olmak ve bu becerileri çalışma ortamında kullanmak
7- Alanın dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısı ile yaklaşabilme; yaratıcı ve eleştirel düşünerek özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirebilme
8- Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında ve farklı disiplinler arasında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplama ve kullanabilme
9- Alanıyla ilgili bilgi kaynaklarını, teknoloji ve araçlarını kullanabilme
10- İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olma
11- Alanıyla ilgili ekip çalışmalarında etkili iletişim kurarak verimlilik ve kalitenin artmasına katkı sağlama
12- Alanı ile ilgili kişi ve örgütleri bilgilendirme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme ve dili etkin bir biçimde kullanma
13- Alana ilişkin konularda güncel gelişmeleri takip edebilme, inisiyatif kullanabilme ve sürekli öğrenme, kişisel gelişim, yaratıcılık vb. konularda beceri kazanabilme
14- Alanındaki ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip ederek kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayabilme
15- Var olan toplumsal sorunlara duyarlı olma ve gönüllülük esasına dayalı olarak bu sorunların çözümüne yönelik katkı sağlama, evrensel değerlere sahip çıkabilme