Ders KoduDers Adı
AİT 2102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
BİL 1101Matematik 1
BİL 1102Matematik 2
BİL 1103Programlama Temelleri
BİL 1104Veri Yapıları
BİL 1105Web Tasarımının Temelleri
BİL 1106Veri Tabanı 1
BİL 1107Bilişim Teknolojileri
BİL 1108Görsel Programlama 1
BİL 1109Grafik ve Animasyon
BİL 1110İnternet Programcılığı 1
BİL 1111Bilgisayar Donanımı
BİL 1112Nesne Tabanlı Programlama 1
BİL 1113Üniversite Yaşamına Giriş
BİL 1115İş Sağlığı ve Güvenliği
BİL 1202Mesleki Etik
BİL 1203Mobil Uygulama Geliştirme
BİL 1204Bilişim Etiği
BİL 1205Temel Elektronik
BİL 1206Medya Okuryazarlığı
BİL 1207Algoritma ve Akış Şemaları
BİL 1208Güncel Teknolojik Gelişmeler
BİL 1209Masaüstü Yayıncılık
BİL 1210Zeka Oyunları
BİL 1211İçerik ve Öğrenme Yönetim Sistemleri
BİL 1212Mesleki Matematik
BİL 1213Endüstri 5.0 ve Yapay Zeka
BİL 1214Bilişim Teknolojilerinde Sektörel Uygulamalar
BİL 1215Grafik Tasarımı
BİL 1216Doğrusal Cebir ve Uygulamaları
BİL 1217İletişim Teknikleri
BİL 1218Mesleki Yabancı Dil
BİL 1219Girişimcilik
BİL 1222Teknoloji Yönetimi
BİL 1224İnovasyon Yönetimi
BİL 1226İletişim ve Etik
BİL 1228Sanat ve Estetik
BİL 1230Sürdürülebilir Kalkınma ve Bilişim Teknolojileri
BİL 1232Çevre Koruma
BİL 1234İlk Yardım
BİL 1236İşletme Yönetimi
BİL 1238Araştırma Yöntem ve Teknikleri
BİL 1240Kalite Güvencesi ve Standartları
BİL 2101Veri Tabanı 2
BİL 2103Nesne Tabanlı Programlama 2
BİL 2105Bilgisayar Ağları ve İletişim
BİL 2107İnternet Programcılığı 2
BİL 2109İşletim Sistemleri
BİL 2111Görsel Programlama 2
BİL 2113Sosyal Sorumluluk
BİL 2201Yazılım Mimarileri
BİL 2203Yazılım Kurulumu ve Yönetimi
BİL 2205E-Ticaret ve Uygulamaları
BİL 2207İstemci Taraflı Programlama
BİL 2209Web Editörü
BİL 2211Bilişim Teknolojilerinde Matematik Uygulamaları
BİL 2213Sistem Analizi ve Tasarımı
BİL 22153 Boyutlu Modelleme
BİL 2217Video Tasarımı
BİL 2219İhtiyaç ve Sistem Analizi
BİL 2221Siber Güvenlik ve Bilişim Hukuku
BİL 2223Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar
BİL 2225Mobil Programlama
BİL 2227Mikrodenetleyiciler
BİL 2229Sanallaştırma ve Bulut Bilişim
BİL 2231Etkileşimli İçerik Tasarımı
BİL 2233Bilgisayar Bilimleri için Ayrık Matematik
MYO 2002İşletmede Mesleki Eğitim
TDL 2102Türk Dili
YDI 2102Yabancı Dil