Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı ilk olarak 2019-2020 öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı Programı olarak açılmış, 2019-2020 Eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim öğretime başlamıştır. Bilgisayar programcılığı programında Uygulamalı Eğitim Modeli (3+1) uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece : Bilgisayar Programcılığı Önlisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senato’nun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet Sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler, bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Bilgisayar Programcılığı programındaki öğrencilerin mezun olabilmesi için bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik dersleri başarı ile vermiş olmaları ve İşletmede Mesleki Eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu koşullara ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Bilgisayar Programcılığı programımız; "Bilişim" sektöründe çalışabilecek, çalıştığı şirketlerde bilgi ve becerilerini rahatlıkla kullanabilecek, analitik düşünme yeteneğini kazanmış "Bilgisayar Programcısı" yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız başta bilgisayar yazılım, donanım, bilişim, iletişim ve finans kuruluşları olmak üzere, büyük ve orta ölçekli, bilgisayar birimlerini içlerinde bulunduran işletmeler, Belediye,hastahane vb devlet kurumlarının, bilgi teknolojileri ve alt yapısının projelendirilmesinde, kurulumunda, işletilmesinde, teknik servis hizmetlerinde, yazılım ve web tasarım şirketlerinde; tekniker, teknik destek uzmanı, sistem uzmanı, satış uzmanı, yazılım uzmanı ve orta kademe yönetici olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca bireysel imkanlarıyla mesleki alanlarında satış, servis, yazılım ve donanım şirketi kurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İşletmede Mesleki Eğitimini başarı ile tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140
Yunusemre / Manisa
Telefon : (236) 234 44 61
Faks : (236) 234 44 51
E-Posta: manisamyo@cbu.edu.tr
PROGRAM BAŞKANI Dr. Ögr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI (baris.cukurbasi@cbu.edu.tr)
AKTS KOORDİNATÖRÜ Öğr. Gör. Emre BAYSAL (emre.baysal@cbu.edu.tr)
Bölüm Olanakları : Bilgisayar Programcılığı programında derslerimiz en yeni teknolojilerle donatılmış bilgisayar laboratuarlarında (eğitmen bilgisayarı hariç 50 bilgisayarlı 1 laboratuvar, 30 bilgisayarlı 2 laboratuvar), en güncel programlar kullanılarak, proje ve ödev uygulamaları ağırlıklı, sektör deneyimi olan öğretim elemanı kadromuzla yapılmaktadır. Ayrıca son dönemde 16 haftalık "sektör uygulamaları eğitimi" ile öğrencilerimiz okulda öğrendikleri teorik bilgilerin iş hayatındaki uygulamalarını öğrenme imkanı bulmaktadırlar.