Ders KoduDers Adı
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
GKE 1101Türk Dili I
GKE 1102Türk Dili II
GKE 1103Bilişim Teknolojileri
GKE 2102Topluma Hizmet Uygulamaları
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme
GKE 2205Medya Okuryazarlığı
GKE 2206Sanat ve Estetik
GKE 2207Türk Halk Oyunları
GKE 2208Türk Musikisi
GKE 2209Robotik Kodlama
GKE 2210Koro (THM)
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi
GKE 2215Selçuklu Tarihi
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metinleri
GKE 2218Astronomiye Giriş
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik
GKE 2220Öğrenme Alanları
GKE 2221Teknoloji Bağımlılığı
MBE 1101Eğitime Giriş
MBE 1102Öğretim Teknolojileri
MBE 1103Eğitim Felsefesi
MBE 1105Eğitim Sosyolojisi
MBE 1107Eğitim Psikolojisi
MBE 2101Öğretim İlke ve Yöntemleri
MBE 2103Türk Eğitim Tarihi
MBE 2105Eğitimde Araştırma Yöntemleri
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme
MBE 2204Eğitimde Drama
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
MBE 3101Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
MBE 3103Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
MBE 3105Sınıf Yönetimi
MBE 3107Eğitimde Ahlak ve Etik
MBE 4101 Öğretmenlik Uygulaması I
MBE 4102Öğretmenlik Uygulaması II
MBE 4103Özel Eğitim ve Kaynaştırma
MBE 4105Okullarda Rehberlik
MZE 1101Batı Müziği Teori ve Uygulaması I
MZE 1102Batı Müziği Teori ve Uygulaması II
MZE 1103Piyano Eğitimi 1*
MZE 1104Piyano Eğitimi II
MZE 1105Ses Eğitimi 1*
MZE 1106Ses Eğitimi II
MZE 1107Bireysel Çalgı Eğitimi 1*
MZE 1108Müzik Kültürü
MZE 1110Bireysel Çalgı Eğitimi II
MZE 2101Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
MZE 2102Müzik Öğretimi Programları
MZE 2103Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması I
MZE 2104Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması II
MZE 2105Bağlama Eğitimi I**
MZE 2106Bağlama Eğitimi II**
MZE 2107Çoksesli Koro I
MZE 2108Çoksesli Koro II
MZE 2109Armoni ve Eşlikleme I
MZE 2110Armoni ve Eşlikleme II
MZE 2111Batı Müziği Tarihi
MZE 2112Türk Müziği Tarihi
MZE 2113Bireysel Çalgı Eğitimi III*
MZE 2114Bireysel Çalgı Eğitimi IV*
MZE 2203Drama ve Müzikli Oyunlar
MZE 2204Okul Öncesi Müzik Eğitimi
MZE 2205Müzik Toplulukları Yönetimi
MZE 2206Türk Müziği Çok Seslendirme
MZE 2207Batı Müziği Tür ve Biçimleri
MZE 2208Eğitim Müziği Besteleme
MZE 2209Müziksel Organizasyon ve İletişim
MZE 2210Popüler Müzik ve Uygulamaları
MZE 3101Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması I
MZE 3102Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması II
MZE 3103Gitar Eğitimi ve Eşlikleme I**
MZE 3104Gitar Eğitimi ve Eşlikleme II**
MZE 3105Türk Halk Müziği Korosu I
MZE 3106Türk Halk Müziği Korosu II
MZE 3107Orkestra - Oda Müziği I
MZE 3108Orkestra - Oda Müziği II
MZE 3109Bireysel Çalgı Eğitimi V*
MZE 3110Okul Müziği Dağarı
MZE 3112Bireysel Çalgı Eğitimi VI*
MZE 4101Orkestra - Oda Müziği III
MZE 4103Türk Sanat Müziği Korosu I
MZE 4104Orkestra - Oda Müziği IV
MZE 4105Orff Çalgıları
MZE 4106Türk Sanat Müziği Korosu II
MZE 4107Bireysel Çalgı Eğitimi VII*
YDI 1121*Yabancı Dil I
YDI 1122*Yabancı Dil II