Kuruluş : Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993-1994 öğretim yılında, İlköğretim Bölümü Yüksek Lisans, 2002-2003 akademik yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece : Tüm program koşullarını başarıyla yerine getiren mezunlara İlkokul Eğitiminde (İlköğretim) Yüksek Lisans diploması verilir


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına başvuracak adayların,
1. Lisans diplomasına sahip olması,
2. Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanının en az 55 olması,
3. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının en az 40 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alması; bu şartları sağlayamayan öğrencilerin Üniversite tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 40 puan alması,
4. Başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %30'u ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyenlerin başarı notu hesaplanmaz.
Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sayfasındaki Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinden ve başvuru dönemindeki ilanlarda yer alan özel şartlar kısmından ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Halen başka bir kurumda aynı disiplinde Yüksek Lisans programına kayıtlı olan ve son başvuru tarihinden önce gerekli tüm belgeleri gönderdikten sonra en az bir dönem başarıyla tamamlayan bir öğrenci, MCBÜ Üniversitesi'nin yüksek lisans programına, Enstitü yönetim kurulunun onayı ve Enstitü İdari Komitesinin onayı ile geçiş yapabilir. Alınan karar, lisansüstü programın bazı ders gerekliliklerinden muafiyet için uygunluğu da içerecektir. Başka bir üniversiteden geçiş yapan öğrenciler, MCBÜ Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavında veya eşdeğer bir İngilizce sınavında başarılı olmalıdırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programın süresi dört yarıyıldır. Tezli bir yüksek lisans programında dersi tamamlamak için gereken maksimum süre 4 yarıyıldır. Bununla birlikte, öğrencilerin danışmanlarının onayı ile müteakip dönemlerde kredili veya kredisiz ek bölüm dersleri alabilirler. Programın toplam AKTS kredisi 120 AKTS'dir. Bir öğrenci, derslerin lisans programı sırasında alınmaması koşuluyla lisans dersleri alabilir. Bununla birlikte, bu derslerin en fazla ikisi Yüksek Lisans ders yüküne ve kredilerine sayılabilir. Öğrenci, tez çalışması ve danışmanının belirlediği yarıyıldan sonraki her yarıyıl süpervizörünün sunduğu İhtisas Alanı dersine kaydolmalıdır. Tez konusu ile ilgili süreyi tamamlayan bir öğrenci, toplanan verileri kullanarak Enstitü Tez Yazma Kılavuzu'nun özelliklerine göre bir tez yazmalıdır. Tez bir jüri önünde savunulmalıdır. Yüksek Lisans tez jürisi ilgili Bölüm Başkanının önerileri üzerine ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri tez danışmanından ve 3-5 öğretim üyesinden oluşur. Atanan jüri üyelerinden biri, bir başka Bölüm veya başka bir Üniversiteden seçilebilir. Jüri 3 üyeden oluşması halinde, yardımcı yönetici jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerinin oy çoğunluğu tezi veya incelemenin sonucunu belirler. Oylama "kabul", "red" ya da "düzeltme" için olabilir. Bölüm Başkanı, Enstitü Müdürü'nü jüri kararının yazılı olarak 3 gün içinde bilgilendirir. Jürinin eksik veya yetersiz bulduğu tezi düzeltmek veya değiştirmek için jüri raporunda bu gibi düzeltmelerin gerekli olduğunu belirtmelidir. Bir öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile düzeltmeleri tamamlamak için üç aya kadar sürebilir. Öğrenci daha sonra tez sınavını tekrar almalıdır.
Program Profili : Yüksek lisans programının amacı ilköğretim programında lisansüstü öğrencilerin konu ve pedagojik bilgi düzeyleri konusunda ileri düzeyde ilerlemelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca, lisansüstü öğrencilerin alanlarında uzmanlaşmalarına yardımcı olacak bilgi, beceri ve tutumları sağlamayı ve teorik ve uygulamalı araştırma çalışmalarını yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İlköğretim mezunu olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi ilköğretim okullarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar, aynı veya ilgili disiplinlerdeki doktora (üçüncü tur) programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrenciler yarıyıl boyunca ara sınav ve / veya atanan diğer projeleri / ödevleri tamamlamaları ve ayrıca ders incelemesi için bir final sınavı ve / veya bitirme projesi tamamlaması gerekmektedir. Son sınıf, ara sınav notu, final sınav notu ve / veya final projesinin değerlendirmesine göre sırasıyla% 40 ve% 60 katkıda bulunur. Herhangi bir kursu geçmek için, bir yüksek lisans öğrencisinin 100 üzerinden en az 70 alması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrar etmelidirler ya da bölümün eşdeğer olarak kabul ettiği dersleri alabilirler.
Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet şartları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Demirci/Manisa, Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Tuncer Taşkın Telefon: 0236 462 2488/169
Bölüm Olanakları : Bölümümüzde Seminer Odası, Çok Amaçlı Salon, Konferans Salonu, Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı, Sanat Eğitimi Atölyesi, Spor Salonu, Müzik Odası, Drama Odası bulunmaktadır.