Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu Makine Metal Teknolojileri Bölümü, Makine programı 2002-2003 eğitim öğretim yılından itibaren öğretimini sürdürmektedir. Gerek ulaşım kolaylığı, gerekse altyapı ve donatım bakımından ihtiyaçlara cevap veren bölümümüz bugüne kadar bir çok mezun vererek sektör ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Mezun/istihdam oranına bakıldığında mezun olan öğrencilerimizin istemeleri halinde sektörde istihdam edilmektedir. Akademik altyapı ve donatım yönünden yeterli olan bölümümüz gerek öğrenci gerekse sektör tarafından tercih edilmektedir.
Kazanılan Derece : Makine Önlisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlamak
Program Profili : Bu programda, Sanayi sektörünün üretim kademelerinde ihtiyaç duyduğu makine elemanlarının çizim-tasarımı ve üretimi, talaşlı ve talaşsız imalat tezgahları, pnömatik ve hidrolik sistemler, CNC tezgâhları ve Cad-Cam programları konularında yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip makine teknikerleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar genel olarak makine ile ilgili imalat-montaj-pazarlama ve satış alanlarında istihdam edilebilmektedirler. Talaşlı ve talaşsız makine ve parçalarının imalatı, kalıp, tesisat, otomotiv, enerji, malzeme, kaynak, ısıtma-soğutma-iklimlendirme vb. alanlarda makine teknikeri ünvanı ile özel ve kamu sektöründe istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca kendi alanlarıyla ilgili kendi işyerlerini de açarak faaliyet gösterebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile makine ile alakalı başta Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Makine Mühendisliği ve Makine İmalat Mühendisliği gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Doç. Dr. Mesut ABUŞKA Makine Bölüm Başkanı
Adres: Adres: Celal Bayar Üni. Akhisar Meslek Yüksekokulu
Devlet Karayolu Üzeri No:279 45210 Akhisar/MANİSA
Tel:02364126896 dahili: 116 IP Tel : 1546 Fax:02364137058
e-mail: mesut.abuska@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : - 1 adet CAD-CAM laboratuarı,
- 1 adet teknik resim laboratuarı,
- 1 adet Makine Atölyesi ve ekipmanları,
- 1 adet Kaynak Atölyesi ve ekipmanları,
- 1 adet CNC atölyesi ve ekipmanları bulunmaktadır.