1- Endüstriyel malzemelerin genel özellik ve kullanım alanlarını bilip, seçimini yapabilme
2- Makina elemanlarının çizim ve tasarımını yapabilme
3- Talaşlı ve talaşsız imalat tezgâhlarını ve kaynak makinalarını kullanarak üretim yapabilme
4- Makina teknolojisi için ölçü ve kontrol aletleri ile gereksinim duyduğu ölçme, imalat kontrol, kalite kontrol, istatistik, kalite yönetim sistemleri, planlama, uygulama, denetim ve iyileştirme işlemlerini yapabilme
5- Kaynaklı olarak üretilmiş parçalarda gerekli tahribatsız deney yöntemlerini kullanarak hataları saptayarak bu hataların giderilmesi yönünde gerekli düzeltmeleri yapabilme
6- Makinalarda oluşacak hataları istatistikî olarak önceden saptayarak bu hataların oluşmasını önleyecek koruyucu bakımı yapabilme, arıza durumunda gerekli müdahaleleri yapabilme
7- İş parçalarının CAD istasyonunda çizimlerini, CNC tezgâhlarında ise uygulamalarını yapabilir. CAD/CAM ve AUTOCAD paket programlarını çalıştırır ve kullanabilme
8- Mühendislik bilimleri ve teknolojinin bilimsel ilkeleri doğrultusunda hesaplamalar yaparak pratiğe aktarabilme
9- Otomatik kontrol sistemlerinin vazgeçilmez elemanları olan pnömatik ve hidrolik sistemlerdeki elemanları tamir ve çalışmalarını düzenleyebilme
10- Tüm program boyunca Makina teknikeri olarak yetişen öğrenci, çalışma alanında endüstriyel görev tanımı olarak hata bulma, problem çözme, karar verme, işlev ve faaliyetlerin planlanması olduğunu bilir ve bu kişilere bu özellikleri kazanmaları hedeflenerek sağlayabilme
11- CNC Torna ve CNC Frezede operatör işlemlerini yapabilme.
12- Meslek alanıyla ilgili ilgi duyulan bir konuda bilimsel çalışma kuralları ve etiği doğrultusunda bir konuyu araştırabilme, rapor hazırlayabilme ve sunumunu gerçekleştirebilme.
13- Talaşlı, talaşsız ve ileri imalat yöntem ve tekniklerini bilip seçebilme.
14- Temel statik ve mukavemet bilgileriyle makine elemanlarının özelliklerine göre sınıflandırabilme, dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanın seçimini yapabilme.
15- Alanla ilgili bir işletmede iş, işlem ve işleyişle ilgili fiili tecrübeye sahip olabilme.