Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu 2000 yılında kurulmuş olup, Bilgisayar Programcılığı Programı 2002-2003 eğitim öğretim yılından bu yana eğitim-öğretimini sürdürmektedir
Kazanılan Derece : Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS)TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlamak.
Program Profili : Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; Bilgisayar yazılım problemleri tanımlamayı ve çözmeyi, bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilmeyi, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip, günün şartlarına göre nesne tabanlı prgramlama dillerinden en az birine hakim, veri tabanı uygulamaları geliştirebilen, dinamik ve statik web tasarımı yapabilen, Linux ve Windows tabanlı işletim sistemlerini yönetebilen, ağ tanımlamalarına ve TCP/IP protokollerine vakıf, iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlama yetisi kazanacak şekilde öğrenim yapmaktadırlar. Programımız 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren İntörn eğitim kapsamına alınmıştır. Öğrencilerimiz ilk 3 yarıyıl okulumuzda, 4.yarıyıl ise sektör uygulamaları ile eğitimini tamamlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Özel ve devlet şirketlerinin bilişim departmanları, hastanelerin otomasyon sistemlerinden sorumlu departmanlar, Web tasarımı ve servis sağlayıcı şirketler, bankaların ve büyük marketlerin operasyon bölümleri, yazılım ve uygulama geliştirme departmanları.
Üst Derece Programlarına Geçiş : İki yıl süreli bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonunda Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır. Mezun öğrencilerimiz, DGS sınavları ile Bilgisayar ile ilgili, lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.
Geçiş yapılabilecek programlar (ÖSYM DGS KLAVUZU-2020);
-Bilgisayar Bilimler
-Bilgisayar Mühendisliği
-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
-Bilişim Sistemleri Mühendisliği
-Bilişim Sistemleri ve Teknolojiler
-Endüstri Mühendisliği
-Fizik
-Fizik Mühendisliği
-İstatistik
-İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
-Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
-Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
-Meteoroloji Mühendisliği
-Uzay Mühendisliği
-Yazılım Mühendisliği
-Yönetim Bilişim Sistemleri
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Öğr.Gör.Dr. Volkan ALTINTAŞ Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Akhisar MYO
Devlet Karayolu Üzeri No:279 45210 Akhisar/MANİSA
Tel:02364126896 Fax:02364137058
e-mail:volkan.altintas@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bilgisayar Programcılığı programında derslerimiz en yeni teknolojilerle donatılmış bilgisayar laboratuarlarında (eğitmen bilgisayarı hariç 32 bilgisayarlı 1 laboratuvar, 28 bilgisayarlı 1 laboratuvar), en güncel programlar kullanılarak, proje ve ödev uygulamaları ağırlıklı, sektör deneyimi olan öğretim elemanı kadromuzla yapılmaktadır. Ayrıca son dönemde 16 haftalık "sektör uygulamaları eğitimi" ile öğrencilerimiz okulda öğrendikleri teorik bilgilerin iş hayatındaki uygulamalarını öğrenme imkanı bulmaktadırlar.