1- Temel ve mesleki matematik bilgilerini bilgisayar yazılım problemlerinin çözümüne uygulayabilme
2- Bilgisayar yazılım, donanımı ve ilgili alanlardaki problemleri tanımlayabilme ve çözebilme
3- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme
4- Verilerin çözümlenmesi, deney yapma, tasarlama, uygulama sonuçları yorumlayabilme
5- Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
6- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
7- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık geliştirebilme
8- Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyabilme
9- Bir yabancı dili kullanarak bilgisayar programcılığı alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
10- Atatürk'ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olabilme
11- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanabilme
12- Temel devre elemanlarını hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
13- Yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme
14- Algoritmaları problemlerde uygulayabilme
15- Verilerin işlenerek çözüm yolları önerebilme