Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ilk olarak 2016-2017 öğretim yılında Mekatronik Programıyla olarak açılmış, 2017-2018 Eğitim öğretim yılından itibaren eğitim öğretime başlamıştır. Mekatronik programında Sektör Uygulamaları Eğitimi Modeli (3+1) uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece : Önlisans, Mekatronik,
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Mekatronik programındaki öğrencilerin mezun olabilmesi için bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik dersleri başarı ile vermiş olmaları ve Sektör Uygulamaları eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu koşullara ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Mekatronik eğitiminin hedefi temel mühendislik disiplinleri üzerine, yarınların teknolojisini kullanarak, çağdaş ve akıllı ürünler geliştirebilecek teknikerler yetiştirmektir. Geleceğin mekatronik teknikerleri karşılarına çıkacak problemleri gerekli teknolojileri seçip kullanarak, farklı ana mühendislik dalları arasında (makine, elektrik ve bilgisayar bilimi) rahatlıkla hareket edebilen ve bu problemleri en iyi yaklaşımla çözebilen kişiler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : 1.Makine- mekatronik makina çalıştıran Firmalar
2. Ar-Ge den sorumlu tekniker olarak Araştırma geliştirme laboratuarlarında,
3.Verilen temel teknikerlik eğitimi nedeni ile finans ve pazarlamadan sorumlu tekniker olarak,
4. Planlamadan, imalattan ve kalite kontrolden sorumlu tekniker olarak imalat sanayinde
5. Dizayndan, işletmeden, planlamadan, bakımdan ve Lojistikten sorumlu tekniker olarak enerji sektöründe
6. Dizayndan, planlamadan ve bakımdan sorumlu tekniker olarak tekstil sektöründe
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile makine ile alakalı lisans programlarına ve açık öğretim yoluyla bazı bölümlere geçiş yapabilmektedir
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.
Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140
Yunusemre / Manisa
Telefon : (236) 234 44 61
Faks : (236) 234 44 51
E-Posta: manisamyo@cbu.edu.tr
PROGRAM BAŞKANI Dr. Ögr. Üyesi Etem KÖSE (etem.kose@cbu.edu.tr)
AKTS KOORDİNATÖRÜ Dr. Ögr. Üyesi Seda DURUKAN (seda.durukan@cbu.edu.tr)
Bölüm Olanakları : Bilgisayar Laboratuvarı, Hidrolik-Pnömatik Laboratuvarı, PLC Laboratuvarı