1- Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, mekatronik alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu gösterme
2- Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabilme
3- Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra bigisayar destekli tasarım ve üretim programlarını kullanabilme
4- Endüstride kullanılan elektrik, analog-sayısal elektronik, mikrobilgisayar ve otomasyon unsurlarını barındıran sistem ve donanımları tanıyabilme
5- Mekatronik sistemelerin özelliklerini bilip, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilme
6- Mekatronik sistemelerin bakım ve onarımlarını yapabilme
7- Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olabilme
8- Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme
9- İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulayabilme
10- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma