Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu, Elektrik Programı 2002-2003 eğitim öğretim yılından beri öğretimini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece : Elektrik önlisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) YGS-1 türünden yeterli puanı almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programın zorunlu müfredatlarında yer alan Yabancı Dil dersi ve Senato’nun kararı ile uygun görülen diğer dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınavdan yeterli puan alan öğrenciler bu derslerden başarılı sayılırlar ve muaf olurlar. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf olabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili : Programın amacı yüksek teknolojiyi yakından takip edebilen tekniker yetiştirmek ve özel-kamu sektörünün tekniker ihtiyacını karşılamaktır. Okul-sanayi işbirliği çerçevesinde öğrencilerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi sağlanmaktadır. Programımızın öğretim elemanı kadrosu bu amaca uygun niteliğe sahiptir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Elektrik ve Elektronik Devre Üretim Merkezleri. Elektronik ve Haberleşme üzerine çalışan firmalar. Otomasyon Sistemleri Üzerine Çalışan Firmalar. Gsm Haberleşmesi sitemleri üzerine çalışan firmalar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisiliği , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliğine geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimi dersini başarı ile tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Yrd. Doç. Dr. Tarık KUNDURACI Elektrik Program Başkanı
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Akhisar MYO
Devlet Karayolu Üzeri No:279 45210 Akhisar/MANİSA
Tel:02364126896 Fax:02364137058
e-mail:tarik.kunduraci@bayar.edu.tr

Bölüm Olanakları : Bilgisayar Laboratuarı ,Elektrik Laboratuarı ,Beslenme ve barınma İmkanı