1- Temel matematik bilgisini mesleğindeki temel problemlere uygulayabilme
2- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
3- Türkçe’yi ve mesleki terimleri doğru kullanarak mesleki yazışmaları ve şartnameleri hazırlayabilme
4- Mesleği ile ilgili yasa, yönetmelik ve şartnameleri mesleki normlara göre yorumlayabilme
5- Bilişim teknolojilerini kullanarak araştırma ve mesleki gelişimini devam ettirmebilme
6- Ürün ve hizmet sunumunda kalite güvence ve standartlarını uygulayabilme
7- Analog - Dijital ölçü aletlerini kullanma ve elektriksel-fiziksel büyüklükleri ölçebilme
8- Mesleğiyle ilgili el araç gereçlerini iş güvenliği çerçevesinde kullanabilme
9- Magnetik alan ve elektrik alanı ile ilgili temel kanun ve kuramları tanımlayabilme
10- Elektrik makinelerini tanımlama ve çalıştırabilme
11- Elektrik makinelerini modelleme ve problemlerini çözebilme
12- Mantık devrelerinin tasarımını yapabilme ve uygulayabilme
13- Elektrik – elektronik devrelerini modelleme ve problemlerini çözebilme
14- Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını tanımlayabilme
15- Elektrik tesislerinde koruma ve iş güvenliğinin önemini kavrayabilme
16- Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımında kullanılan elemanları tanımlayabilme
17- Elektrik tesisatı(zayıf akım, kuvvetli akım, kompanzasyon, paratoner, vb.gibi) yapabilme
18- Ölçü aleti ve elektrik elemanlarını tanımlama ve montajını yapabilme