Kuruluş : Manisa'nın ilk yükseköğretim kurumu olma niteliğini taşıyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tarihi kökeni, 1975 yılında kurulan ve kurucu müdürlüğünü Prof. Dr. Nezihe Sönmez’in yaptığı Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Manisa Muhasebe Ön Lisans Yüksekokulu’na dayanmaktadır. Muhasebe Ön lisans Yüksekokulu olarak eğitime başlayan okulumuz, 1977-78 öğretim yılında Maliye Muhasebe Yüksekokulu olarak lisans eğitimi vermeye başlamış ve 1987 yılında çıkarılan 3389 sayılı kanun ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Bölümümüz, 2013-2014 akademik yılından itibaren öğrenci almaktadır. Bölümümüzde; Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ile Siyasi Tarih olmak üzere dört ana bilim dalında 3 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece : Programda yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlaması, GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)’larının en az 2.00 olması kaydıyla öğrenciler siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü lisans diploması almaya hak kazanır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana ve Açık öğretim fakülteleri hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmama şartına bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir. Kayıt için gerekli belgeler; 1. Lise ve dengi okul diploması, 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'nın Eşit Ağırlık alanından yeterli puanı alarak ilgili birime yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Öğrencinin başka bir kurumda daha önceden başarıyla tamamlamış olduğu bir dersin Celal Bayar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında karşılığı varsa, ders içeriğinin fakülte tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci ilgili dersten başarılı sayılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (dönemlik 30 olmak üzere, toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorunluluğu vardır.
Program Profili : Bölümün amacı, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplini içinde bulunan konuları öğrencilere lisans eğitimi süresince aktararak, mezunlarımıza ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan gelişmelere bilimsel yöntemlerle yaklaşma becerisi kazandırmaktır. Bölümümüz, mezunlarına analitik düşünme, girişimci olma, olaylara eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşma ve etik değerlere uygun çalışma gibi özellikler kazandırmayı planlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olanlar “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanı” unvanını kazanırlar. Mezunlar, yurt içinde ve yurtdışında kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, pek çok uluslararası örgütün kuruluşlarında, çeşitli bakanlıklarda, üniversiteler, medya ve özel şirketlerde kariyer yapma olanağı bulmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES (Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavı’nın) Eşit Ağırlık bölümünden yeterli notu almak, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen lisans bitirme not ortalamasını tutturmak ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilir, sonrasında akademik kariyer yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Buğra Özer AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Murat Ortanca Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uncubozköy Kampüsü, Manisa/TÜRKİYE Tel: +90 236 233 06 57 Faks: +90 236 233 27 29 E-Posta: sbui@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ait binalarda yer alan dersliklerin bir kısmını, ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. Dersliklerden bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanarak akıllı tahtalar ve projeksiyon makinelerinin kullanımı mümkün hale gelmiştir. Bunun yanı sıra araştırma görevlileri ikişer kişilik odalarda çalışmalarını yapma imkânına sahiptir ve her biri internet bağlantılı bilgisayarlarda üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmektedirler.