1- Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek, proaktif bir yaklaşımla uluslararası ilişkiler alanında ortaya çıkabilecek gelişmelere önceden hazırlıklı olmak, yorumlayabilmek ve çözüm öneriler geliştirebilmek
2- Uluslararası İlişkiler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
3- Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram, olgu ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4- Uluslararası İlişkiler alanındaki temel sorunları tanımlayabilmek ve analiz edebilmek
5- Kuramsal çözümlemede ve uygulamada karşılaşılan çeşitli karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
6- Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
7- Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip ve analiz edebilmek
8- Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek
9- Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
10- Toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip bir biçimde, Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili verileri toplayıp, yorumlayıp, duyurabilmek.
11- Küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunların (insan hakları, çevre sorunları vs.) bilincinde olarak, sorumlu tutum ve davranışlar geliştirebilmek
12- Saygın sosyal bilimler literatürünü ayırt edip, takip ederek, farklı bilgi kaynaklarını kullanma becerisini geliştirebilmek
13- Eleştirel ve analitik düşünme ile çözüm üretme becerisini kazanabilmek
14- En az bir yabancı dili Avrupa dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek
15- Toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, inisiyatif kullanabilen, aydın, güvenilir ve yaratıcı bireyler yetiştirebilmek