Kuruluş : Bölümümüz 2012 yılında açılmıştır. Program 2013 - 2014 eğitim-öğretim yılında 41 öğrenci ile %100 İngilizce eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Eğitim planında yer alan dersleri başarı ile tamamlayanlar 'BİYOMÜHENDİSLİK LİSANS' Derecesi ile mezun olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Gerekli bilgiler; CBÜ Öğrenci İşleri web sayfasında yer alan 'Kayıt Bilgileri' bölümünde ve 'CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' nde yer almaktadır.
(http://www.bayar.edu.tr/ogrenci/onlisans_ve_lisans_egitim_ve_ogretim_yonetmeligi_yeni.php)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Önceki öğrenmelerin tanınmasında, YÖK tarafından yayımlanan 'YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK' (http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rsRqRmHtxKK6/10279/18082) esas alınmaktadır. Ayrıca Programa kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları dersler ile ilgili muafiyet talepleri 'Mühendislik Fakültesi Eğitim Komisyonu'nda alınan prensip kararları doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Eğitim Planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS) ve 20+20 işgünü stajlarını başarı ile tamamlayan, ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Program Profili : Bölüm web sayfasında da görülebileceği gibi, Eğitim Planında yer alan derslerin %30'u Matematik ve Temel Bilimler dersleri; %60'si Mesleki Konular ve %10 Genel Eğitim ile ilgili derslerden oluşmaktadır. Araştırma projesi kapsamında öğrenciler bir konuda araştırma yaparak bunu bir tez formunda; Seminer dersinde ise bu çalışmalarını sözlü bir sunum şeklinde ayrıca sunmaktadırlar. Öğrenciler 4.yy sonundan itibaren 20+ 20 işgünü olarak 2 farklı kurum veya işletmede staj yapmak zorundadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Biyomühendislik programından mezun olanlar biyoloji bilimleri ve biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sanayi (kimya, ilaç, gıda gibi) kuruluşlarında ve tarım sektöründe araştırmacı ve yönetici olarak çalışabilirler, laboratuvarlarda yaptıkları çalışmaları sanayii sektörüne aktarma görevini de üstlenirler. Örneğin biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanılarak yeni malzeme ve süreçler oluşturarak gıda ve tarım sektöründe tasarımcı olarak çalışırlar, bunun yanısıra biyomühendisler hastanelerde, ilaç endüstrisinde, çevre koruma ile ilgili kuruluşlarda, Türk Standartlar Enstitüsü, Hıfz-ı Sıhha' da genetik tanı ve tedavi ile ilgili kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilirler. Biyomühendislik eğitim programında seçmeli ders yapıları yurt dışındaki saygın üniversitelerin biyomühendislik programlarında olduğu gibi öğrencileri farklı konsantrasyon programları ile ilgilenmelerine imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede öğrenciler biyomedikal ve ortopedik tasarım yapan firmalar için gerekli olan donanım ile mezun olabilecekleri gibi tomografi sinyal işleme ve tanı gibi alanlarda çalışabilir veya biyomekanik ağırlıklı dersleri alarak insan anatomisi ve fiziksel sınırları ile ilgili koruyucu kask vb. tasarımlar ile dış iskelet, implant üretimi ve uygulaması ile ilgili alanlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler. Ayrıca Bkz.CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ; http://www.bayar.edu.tr/ogrenci/onlisans_ve_lisans_egitim_ve_ogretim_yonetmeligi_yeni.php)
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : 'Ders Tanım ve İçerikleri' sayfasından her ders ile ilgili bilgilere, ölçme ve değerlendirme ölçütlerine ulaşılabilir.
Mezuniyet Koşulları : Eğitim Planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS) ve 20+20 işgünü stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Doç. Dr. Ersel OBUZ Tel: 0.236. 201 24 52
AKTS/DS koordinatörü: Doç. Dr. Ersel OBUZ Tel: 0.236. 201 24 52
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 45140-Manisa Tel: 0.236. 201 20 14 Fax: 0. 236 241 21 43 e-posta: biyomuhendislik@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüzde 1 doçent ve 3 yardımcı doçent toplam 4 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen 3 adet araştırma laboratuvarı hizmete açılmıştır. Bunun dışında Biyomühendislik lisans programı disiplinler arası bir program olduğundan Mühendislik Fakültesi (Makine, Malzeme, Endüstri, Gıda, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri), Tıp Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinin de (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, İstatistik Bölümleri), laboratuvarlarını kullanma imkanı bulunmaktadır.