Kuruluş : Program 2012'de Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 2013-2014 Eğitim–Öğretim Yılından itibaren lisans eğitimine 41 öğrenci ile %100 İngilizce eğitime başlamıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.
Kazanılan Derece : Biyomühendislik Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden "Mühendislik Fakültesi Eğitim Komisyonu'nda" alınan prensip kararları doğrultusunda muaf tutulabilir. Yabancı Dil dersi ve ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek ve zorunlu stajları tamamlamak zorunludur.
Program Profili : Eğitim Planında yer alan derslerin %30'u Matematik ve Temel Bilimler dersleri; %60'si Mesleki Konular ve %10 Genel Eğitim ile ilgili derslerden oluşmaktadır. Araştırma projesi kapsamında öğrenciler bir konu üzerine araştırma yaparak bunu bir tez formatında hazırlayıp; Seminer dersin için bu çalışmalarını sözlü olarak sunmaktadırlar. Öğrenciler 4. yy sonundan itibaren 20 günü olacak şekilde yaz stajı yapmak zorundadırlar. Ayrıca tüm öğrenciler 8. dönem boyunca meslekleri ile ilgili her hangi bir firmada "Endüstriyel Uygulama Eğitimi (İntörn Eğitimi)" alacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Biyomühendislik programından mezun olanlar biyoloji bilimleri ve biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sanayi (kimya, ilaç, gıda gibi) kuruluşlarında ve tarım sektöründe araştırmacı ve yönetici olarak çalışabilirler, laboratuvarlarda yaptıkları çalışmaları sanayii sektörüne aktarma görevini de üstlenirler. Örneğin biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanılarak yeni malzeme ve süreçler oluşturarak gıda ve tarım sektöründe tasarımcı olarak çalışırlar, bunun yanısıra biyomühendisler hastanelerde, ilaç endüstrisinde, çevre koruma ile ilgili kuruluşlarda, Türk Standartlar Enstitüsü, Hıfz-ı Sıhha' da genetik tanı ve tedavi ile ilgili kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilirler. Biyomühendislik eğitim programında seçmeli ders yapıları yurt dışındaki saygın üniversitelerin biyomühendislik programlarında olduğu gibi öğrencileri farklı konsantrasyon programları ile ilgilenmelerine imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede öğrenciler biyomedikal ve ortopedik tasarım yapan firmalar için gerekli olan donanım ile mezun olabilecekleri gibi tomografi sinyal işleme ve tanı gibi alanlarda çalışabilir veya biyomekanik ağırlıklı dersleri alarak insan anatomisi ve fiziksel sınırları ile ilgili koruyucu kask vb. tasarımlar ile dış iskelet, implant üretimi ve uygulaması ile ilgili alanlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, genel olarak ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Final sınavlarında başarısız olan veya not yükseltmek isteyen öğrenciler Bütünleme sınavlarına girebilirler. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır. Mezun durumunda olup ta en fazla 3 dersten (staj hariç) başarısız olan öğrenciler için ek sınav hakkı tanınmaktadır.
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 GANO elde etmek ve zorunlu stajları tamamlamak zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Erdal EROĞLU Tel: 0.236. 201 2455
AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Erdal EROĞLU Tel: 0.236. 201 2455
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü 45140- Yunusemre/Manisa Tel: 0.236. 201 2301 Fax: 0. 236 241 21 43 e-posta: biyomuhendislik@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüzde, 5 Doçent Doktor, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktor Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi toplam 14 öğretim elemanı bulunmaktadır. MCBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen 5 adet araştırma laboratuvarı hizmete açılmıştır. Bunun dışında Biyomühendislik lisans programı disiplinler arası bir program olduğundan Mühendislik Fakültesi (Makine, Malzeme, Endüstri, Gıda, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri), Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, İstatistik Bölümleri) ve MCBÜ DEFAM (Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi) laboratuvarlarını kullanma imkanı bulunmaktadır.