1- Matematik, fen ve mühendislik konularında edindikleri kuramsal bilgilerini Biyomühendislik alanında kullanabilme
2- Biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında temel bilgilere sahip olabilme
3- Biyomühendislik uygulamaları ile ilgili mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözebilme
4- Mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını seçme ve kullanabilme
5- Yaşam bilimleri ve mühendislik bilgilerini sentezleyerek, etkin kaynak kullanımı ile Biyomühendislik alanına uygulayabilme
6- Deney tasarlama ve yapma, verileri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilme
7- Biyomühendislik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal ve evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme
8- Bilim ve teknoloji alanındaki bilgilere erişebilme, yeni teknikleri takip edebilme, geliştirebilme ve bağımsız olarak araştırma-geliştirme çalışmaları yürütebilme
9- Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme
10- Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme
11- Girişimci, üretici ve katılımcı olabilme, kendini iyi ifade edebilme, kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme
12- Bir sistemi ya da süreci belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde çözümleyebilme ve tasarlıyabilme
13- Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme