Kuruluş : Mekatronik Mühendisliği Programı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 52 örgün, 52 ikinci öğretim olmak üzere toplam 104 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik Mühendisliği alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Celal Bayar Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, MEVLANA, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Öğrencinin başka bir kurumda daha önceden başarıyla tamamlamış olduğu bir dersin Celal Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği programında karşılığı varsa, ders içeriğinin fakülte yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci ilgili dersten başarılı sayılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için, Avrupa Kredi Tranfer Sistemine göre toplamda minimum 240 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmaları ve kümülatif not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Bunun dışında öğrencinin programda belirtilen tüm zorunlu stajları belirtilen sürede ve nitelikte tamamlamış olması gerekmektedir.
Program Profili : Programın amacı, Mekatronik mühendisliği adaylarına, özel sektörün ve devlet kuruluşlarının ihtiyacı olan, ileri teknoloji ürünlerini tasarlayabilecek ve geliştirebilecek nitelikler kazandırmak ve ayrıca temel mühendislik prensiplerini teorik ve pratik yönleriyle öğretmektir. Bunun yanı sıra, mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını, refahını ve meslek onurunu en önde tutacak şekilde uzmanlık alanlarında hizmet veren, işveren ve müşteri için güvenilir hizmet üreten mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesi alan mezunlar başlıca Robotik sistemlerinin tasarım ve üretimlerinde, otomasyon teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak üzere tasarım, üretim, kalite kontrol, bakım-onarım ve satış-pazarlama gibi birimlerde istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız özel sektörde, kamuda ve belediyelerde görev alabilir, Türkiye’deki veya dünyadaki diğer üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerini sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan mezun olan öğrenciler, ilgili yüksek lisans veya lisans sonrası doktora programlarına başvurabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her dersin değerlendirme kriterleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulan ders müfredatında yer alır. Öğrenciler aldıkları her ders kapsamında en az bir vize ve bir final sınavına katılırlar. Bunun dışında ders müfredatında öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa sınavlar, ödevler ve projeler de değerlendirme ölçütleri arasında yer alabilir. Yıl sonunda öğrencilerin ders notu; vize ve final notları, yıl içi faaliyetleri ve derse katılımları doğrultusunda hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin öğretim planında yer alan tüm derslerden geçer not alması, stajlarda başarılı olması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlaması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Birinci ve ikinci öğretim olmak üzere iki tam zamanlı program yürütülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fadıl SOYKÖK (Bölüm Başkanı V.),
Celal Bayar Üniversitesi, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü,
Adres: Acarlar Mah. Şehit Ali Karakuzu Sk. No:10 Turgutlu/Manisa/Türkiye,
Tel: +90 236 314 10 10, Faks: +90 236 314 20 20,
E-posta: İbrahim.soykok@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Fakülte binamızda kullanımına sunulmuş 4 adet 60 kişilik ve 1 adette 54 kişilik derslikler mevcuttur. Bunun yanında 36+1 adet İ3 işlemcili "all in one" bilgisayar donanımına sahip bir bilgisayar laboratuvarı, mekatronik ve imalat laboratuvarları kullanımdadır.