1- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme
2- Deney tasarlayarak uygulayabilme ve deney sonuçlarını analiz edip, yorumlayabilme
3- Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar içinde arzulanan ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen veya proses tasarlayabilme
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme
5- Mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme ve çözebilme
6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
7- Etkin iletişim kurabilme
8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olabilme
9- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme
10- İnisiyatif alabilme ve yönetim becerisine sahip olabilme
11- Yabancı dil kullanarak konusuna ait yayınları takip edebilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme