Kuruluş : 2002-2003 eğitim öğretim yılında Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama II. Öğretim Programı eğitim ve öğretime başlamıştır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren YÖK kararı ile programın adı Bilgisayar Programcılığı olarak değiştirilmiştir. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı I. Öğretim Programı eğitim ve öğretime başlamıştır. 2012-213 Eğitim-Öğretim yılında ise “Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı” öğrencilerimizin hizmetine açılmıştır.
Kazanılan Derece : Bilgisayar Programcılığı Önlisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS)TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senato’nun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet Sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler, bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Bilgisayar Programcılığı programından ön lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersler ile sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Bilgisayar Programcılığı programımız; "Bilişim" sektöründe çalışabilecek, çalıştığı şirketlerde bilgi ve becerilerini rahatlıkla kullanabilecek, analitik düşünme yeteneğini kazanmış "Bilgisayar Programcısı" yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız başta bilgisayar yazılım, donanım, bilişim, iletişim ve finans kuruluşları olmak üzere, büyük ve orta ölçekli, bilgisayar birimlerini içlerinde bulunduran işletmeler, Belediye,hastahane vb devlet kurumlarının, bilgi teknolojileri ve alt yapısının projelendirilmesinde, kurulumunda, işletilmesinde, teknik servis hizmetlerinde, yazılım ve web tasarım şirketlerinde; tekniker, teknik destek uzmanı, sistem uzmanı, satış uzmanı, yazılım uzmanı ve orta kademe yönetici olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca bireysel imkanlarıyla mesleki alanlarında satış, servis, yazılım ve donanım şirketi kurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : İki yıl süreli bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonunda Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak, genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı / Program Eğitim Kataloğu Sorumlusu ve Koordinatörü:
Öğr.Gör. Altay ERBULAK
e-posta: altay.erbulak@cbu.edu.tr
Tel: +90 236 313 55 02 / 106
Bölüm Olanakları : Bilgisayar Programcılığı programında derslerimiz en yeni teknolojilerle donatılmış bilgisayar laboratuarlarında (eğitmen bilgisayarı hariç 40 bilgisayarlı 1 laboratuvar, 30 bilgisayarlı 2 laboratuvar), en güncel programlar kullanılarak, proje ve ödev uygulamaları ağırlıklı, sektör deneyimi olan öğretim elemanı kadromuzla yapılmaktadır. Ayrıca son dönemde 16 haftalık "sektör uygulamaları eğitimi" ile öğrencilerimiz okulda öğrendikleri teorik bilgilerin iş hayatındaki uygulamalarını öğrenme imkanı bulmaktadırlar.