1- Bilgisayar bilimlerindeki temel kavramları anlayıp, bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri (yazılım, donanım, ağlar vb) tanıyabilme, modelleyebilme ve çözebilme
2- Edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilme
3- Güncel yazılımlar hakkında bilgi sahibi olabilme, kullanabilme, analiz edebilme, tasarlayabilme ve farklı programlama dillerinde gerçekleştirebilme
4- Bilgisayar ortamında verileri saklayabilme, organize edebilme ve sorgulayabilme
5- Bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarımı prensiplerini öğrenebilme, bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanabilme
6- Sistem kavramını anlayabilme ve bilgi sistemi analiz ve tasarım yeteneğini kazanabilme
7- Mesleği ile ilgili çağdaş teknik ve hesaplama araçlarını kullanabilme
8- Kalite yönetim sistemlerine uygun koşullarda çalışabilme ve bu sistemleri işletmelerde uygulayabilme
9- Bilgisayar Programcılığı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde kendi dilinde ve yabancı dilde anlatabilme ve takım çalışması yapabilme
10- İşletmeler ve laboratuarlarındaki bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olabilme ve bilgisayar donanımı için gerekli olan temel elektronik elemanlarının ve devrelerinin prensiplerini kavrayabilme
11- Dil, tarih ve kültürünü gelecek nesillere taşıyacak bilgi birikimine sahip olabilme
12- Alanı ile ilgili konularda, çevreye duyarlılık, sosyal sorumluluk, etik değerler, iş ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilme