Kuruluş : Yazılım Mühendisliği Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 52 örgün, 52 ikinci öğretim olmak üzere toplam 104 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yazılım Mühendisliği alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Celal Bayar Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Öğrencinin başka bir kurumda daha önceden başarıyla tamamlamış olduğu bir dersin Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği programında karşılığı varsa, ders içeriğinin fakülte tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci ilgili dersten başarılı sayılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için, Avrupa Kredi Tranfer Sistemine göre toplamda minimum 240 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmaları ve kümülatif not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için o dersten en az DD/Başarılı notunu alması gerekmektedir. Bunun dışında öğrencinin programda belirtilen tüm zorunlu stajları belirtilen sürede ve nitelikte tamamlamış olması gerekmektedir.
Program Profili : Programın amacı, mezunlarına yazılım sistemlerinin belirli mühendislik yöntemleri kullanılarak geliştirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandıracak eğitim vermektir. Bu amaç için programın mezunlarına, genel mühendislik ile bilgisayar bilimleri ve yazılım mühendisliğine ilişkin yöntem, teknik ve araçların kullanılarak, sağlam, doğru, güvenilir ve isteğe uygun yazılım ürünleri ortaya çıkarmak, standartlar oluşturmak, uygulamak ve iş bölümü yapmaya yönelik bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını, refahını ve meslek onurunu en önde tutacak şekilde uzmanlık alanlarında hizmet veren, işveren ve müşteri için güvenilir hizmet üreten mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yazılım mühendisliği mezunları başta yazılım tasarımı, yazılım sınama ve güvenilirliği, yazılım yönetimi ve geliştirmesi, yazılım mimarisi ve çözümlemesi, bilgisayar ağı yazılımı, yazılım destek mühendisliği konularında olmak üzere bilgisayar, enformatik ve iletişim sektörünün işletilmesine yönelik hemen her işlevde öncelikle istihdam edilecek mühendislerdir. Günümüzde giderek artan bir oranda talep edilen yazılım mühendislerini bilgisayar programcısı, teknikeri ve analistinden ayıran en önemli üstünlükleri mühendislik eğitiminin kazandırdığı sistem yaklaşımı ve analitik kalıcı çözüm geliştirme yetenekleridir. Geleceğin mühendisliğinin gelişme motoru olacağı düşünülen mikro ve nano teknolojilerini içeren yeni nesil bilişim sektörünün sistem eğitimi almış yetenekli yazılım mühendislerine olan ihtiyacı hızla artacaktır. Bir diğer avantaj da yazılım mühendislerinin hemen kendi yazılım şirketlerini kurarak serbest çalışma olanaklarıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan mezun olan öğrenciler, ilgili yüksek lisans veya lisans sonrası doktora programlarına başvurabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her dersin değerlendirme kriterleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulan ders müfredatında yer alır. Öğrenciler aldıkları her ders kapsamında en az bir vize ve bir final sınavına katılırlar. Bunun dışında ders müfredatında öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa sınavlar, ödevler ve projeler de değerlendirme ölçütleri arasında yer alabilir. Yılsonunda öğrencilerin ders notu; vize ve final notları, yıl içi faaliyetleri ve derse katılımları doğrultusunda hesaplanır. Final ve vize sınavı uygulanmayan dersler hakkında bölüm yönetimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nı bilgilendirir. Dönem sonunda ders notları ve değerlendirme kriterleri, dersi veren öğretim üyesi tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için dönem sonu ders notunun en az DD olması gerekmektedir. Öğrenci bir dersten "FF" veya "FD" dönem sonu notu aldığında, dersten devamsız sayıldığında veya kredisi olmayan bir dersten "başarısız" sayıldığında, dersin tekrar verildiği ilk dönemde dersi tekrar ederler ve o dersin önkoşul olduğu diğer dersleri alamazlar. Dönem sonu ders notları harf notu olarak belirtilir ve bu notlar, notların puan aralığı olarak karşılıkları ve katsayıları aşağıda sunulmaktadır: Harf Notu; Puan Aralığı; Katsayısı AA; 90-100; 4.0 BA; 85-89; 3.5 BB; 80-84; 3.0 CB; 75-79; 2.5 CC; 70-74; 2.0 DC; 65-69; 1.5 DD; 60-64; 1.0 FD; 50-59; 0.5 FF; 49-0; 0 İkinci dönemin sonundan itibaren, her dönem sonunda öğrencilerin kümülatif not ortalamaları izlenir. Kümülatif not ortalaması, 1.80'in altında olan öğrenciler, son dönemi tekrar ederler. Son dönemde, dönem sonu ders notu DD'nin altında olan tüm dersleri tekrar alırlar. Bunun dışında, danışmanlarının onayı ile son dönemde "CC" ve üstü dönem sonu notu aldıkları ders sayısı kadar ilave yeni ders alabilirler. Dönem sonu kümülatif ortalaması 2.00 olan öğrenciler o dönemde başarılı sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin öğretim planında yer alan tüm derslerden geçer not alması, stajlarda başarılı olması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlaması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Örgün ve ikinci öğretim olmak üzere iki tam zamanlı program yürütülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Yrd. Doç. Dr. Fatih Yücalar (Bölüm Başkanı),
Celal Bayar Üniversitesi, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,
Adres: Acarlar Mah. Şehit Ali Karakuzu Sk. No:10 Turgutlu/Manisa/Türkiye,
Tel: +90 236 314 10 10, Faks: +90 236 314 20 20,
E-posta: fatih.yucalar@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Fakülte binamızda Yazılım Mühendisliği Bölümünün kullanımına sunulmuş 4 adet 60 kişilik ve 1 adette 54 kişilik derslikler mevcuttur. Bunun yanında 36+1 adet İ3 işlemcili "all in one" bilgisayar donanımına sahip bir bilgisayar laboratuvarımız kullanımdadır.