1- Gerçek hayata ilişkin yazılım proje, süreç ve ürününe ait işlevsel ve işlevsel olmayan özellikleri tanımlayabilme
2- Yazılım mimarisi, bileşenleri, arayüzleri ve sisteme ait diğer bileşenleri tanımlayabilme
3- Kodlama, doğrulama (verification), birim testleri (unit testing) ve hata ayıklama (debugging) konularını da içerecek şekilde yazılım geliştirebilme
4- Yazılımın çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilme
5- Yazılım mühendisliğine yönelik gereksinimlerin anlayabilme; süreç, kaynak ve kaliteyi planlayabilme
6- Yazılım mühendisliği süreçlerini tanımlama, uygulama, değerlendirme, ölçme, yönetme, değiştirme, geliştirme ve yeni sürüm hazırlama konularını hayata geçirebilme
7- Yazılım gereksinim, tasarım, geliştirilme, sınanma, bakım, yapılanış, yönetim ve kalitesi konularındaki çeşitli yöntemleri kullanabilme
8- Yazılım yaşam döngüsü süreçlerinde, temel kalite ölçümlerini yapabilme ve bunları yazılım geliştirme, doğrulama ve sınama konularıyla birlikte yorumlaryabilme
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olabilme
10- İnisiyatif alabilme ve yönetim becerisine sahip olabilme
11- Yabancı dil kullanarak konusuna ait yayınları takip edebilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme