Kuruluş : Anabilim Dalımız 01.03.1994 tarihinde Tıp Fakültesi'nin kuruluşu ile birlikte, geçici görevlendirilen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Saliha SOYDAN'ın Anabilim Dalı Başkanlığında faaliyete geçmiştir. 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında lisans dersleri verilmeye başlanmıştır. 1996 yılında Yrd. Doç. Dr. Tuncay VAROL kadroya atanmıştır. 1999 yılında kadroya Yrd. Doç. Dr. Özlem ASLAN katılmıştır. 2000 yılında Yrd. Doç. Dr. Tuncay VAROL Doçent ünvanını almıştır. Yrd. Doç. Dr. Özlem ASLAN 2000 yılında Anabilim dalından ayrılmış ve 2001 yılında Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul TATLISUMAK kadroya atanmıştır. 2002 yılında Dr. Enis CEZAYİRLİ Anatomi uzmanı olarak kadroya katılmıştır. 2003 yılında Dr. Enis CEZAYİRLİ Yrd. Doç. kadrosuna atanmıştır. 2004 yılında Dr. Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS Anatomi Uzmanlık eğitimini bitirmiş ve uzman olarak atanmıştır. 2006 yılında Dr. Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS, Yrd. Doç. olarak kadroya atanmıştır. 2007 yılında Doç. Dr. Tuncay VAROL Profesör kadrosuna atanmıştır. 2009 yılında Yrd. Doç. Dr. Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS Anabilim dalımızdan ayrılmıştır. 2010 yılında Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul TATLISUMAK ve 2011 yılında Yrd. Doç. Dr. Enis CEZAYİRLİ Doçent ünvanını kazanmışlardır. 2017 yılında Doç. Dr. Ertuğrul TATLISUMAK Profesör kadrosuna atanmıştır. Halen Anatomi Anabilim Dalı başkanlığı Prof. Dr. Ertuğrul TATLISUMAK tarafından yürütülmektedir.
Kazanılan Derece : Anatomi Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora programına başvurabilmek için adayların, lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 puan olmalı.

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Doktora programı giriş sınavı başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Doktora programlarında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.
Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : YDoktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Program Profili : Tam Zamanlı Doktora
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Anatomi doktora programından mezun olanlar üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş : -
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : YSınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CB harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Ertuğrul TATLISUMAK
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Başkanı.
MCBU Tıp Fak. Dekanlık Binası Uncubozköy Mevkii, Merkez Manisa
ertugrul.tatlısumak@cbu.edu.tr
Tel: 00902362331920
Fax: 00902362331466
Bölüm Olanakları : 3 Öğretim üyesi ile maket ve kadavra üzerinde eğitim olanağı sağlayan anatomi diseksiyon laboratuvarı - radyolojik görüntü analiz laboratuvarı - yürüme analiz laboratuvarı - hayvan deneyleri yapılmasına olanak sağlayan laboratuvar bulunmaktadır.