1- İnsan Anatomisinin terminolojisini ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme
2- İnsan vücudundaki sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını, bağlantılarını, fonksiyonel özelliklerini ve yaşlanma sonucu ortaya çıkan değişiklikleri sayabilme
3- Makroskopik ve mikroskopik anatomi çalışmalarında kullanılan teknik ve yöntemleri kullanabilme, temel istatistik yöntemleri ile verileri analiz edebilme
4- Anatomik yapıları radyolojik görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüler ile bağdaştırabilme
5- Anatominin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, diğer disiplinler ile ilgili bilgileri bütünleştirebilme ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
6- Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma ile geliştirebilme, alanına yenilik getirebilme
7- Bilimsel makale okuma, değerlendirme yetisine sahip olur ve makale ve tez yazıp fikir ve bulgularını savunabilme
8- Sistematik diseksiyon yapabilme ve yapıları tanımlayabilme