Kuruluş : İşletme Fakültesi, 25/06/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla resmi olarak açılmıştır. Fakültemiz bünyesinde, Ekonomi ve Finans, İşletme, Uluslararası Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Turizm İşletmeciliği bölümleri yer almaktadır. İşletme Bölümü İngilizce eğitim yapmakta olup, ilk öğrencilerini 2016/17 öğretim yılında almıştır.
Kazanılan Derece : İşletme Bölümü, işletme alanında 240 AKTS kredilik bir eğitim programından oluşmaktadır. Programda yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olması kaydıyla öğrenciler İşletme Bölümünden mezun olmaya hak kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Programa kayıt için öğrencilerin, lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve LYS TM-1 puan türünden yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Öğrencinin başka bir kurumda daha önceden başarıyla tamamlamış olduğu bir dersin Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme programında karşılığı varsa, ders içeriğinin fakülte tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci ilgili dersten başarılı sayılabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (dönemlik 30 olmak üzere, toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorunluluğu vardır.
Program Profili : Bölümün amacı, iş dünyasına, küresel ekonomi ve teoriye hakim, etik değerlere ve insan odaklı anlayışa sahip, yenilikçi-girişimci-lider bireyler yetiştirmektir. Bu amaca ulaşabilmek için, işletme lisans eğitimimizde, öğrencilerimizin esnek bir düşünce yapısıyla küresel rekabet ortamında başarılı olabilmeleri için işletmeciliğin temel kuralları ve ilkeleri teorik ve uygulamalı bir biçimde verilmektedir. Programın ilk yıllarında iktisat, işletmecilik, maliye, matematik, istatistik, hukuk ve bilgisayar alanlarında temel eğitim verilirken, üçüncü yıldan başlayarak işletmenin ana alanları olan “Muhasebe ve Finansman”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Üretim Yönetimi ve Pazarlama” ve “Sayısal Yöntemler” ile ilgili dersler verilmektedir. Programın son döneminde ise üniversitemizin geçtiği intörn eğitim sistemine göre, öğrencilerimiz 1 dönem boyunca sanayi, ticaret veya hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde teorik bilgileri ile pratik uygulamaları sentezleme imkanı bulacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İşletme programından mezun olan öğrencilerimiz, işletmelerin işleyişi, işlevleri ve karar süreci ile ilgili geniş bir bakış açısına sahip olacaklardır. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Pazarlama-satış, para ve sermaye piyasaları, bankacılık ve sigortacılık, finansman, finansal kuruluşlar, uluslararası ticaret (ithalat-ihracat), satınalma, muhasebe - mali müşavirlik, halkla ilişkiler, üretim ve planlama, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları yönetimi, gümrük müşavirliği alanlarında görev yapabilmektedir.
İşletme programımız sonucunda geleceğin girişimci adayları yetiştirilmiş olmaktadır. Ayrıca lisans mezunlarımız, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamak suretiyle üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : İşletme bölümü mezunları, Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavının (ALES) ilgili puan türünde yeterli puan almaları ve başvuruda bulundukları enstitü/programın özel koşullarını yerine getirmek kaydıyla lisansüstü eğitime devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : İşletme alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Asiye Ayben ÇELİK
Adres : Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Şehit Prof. İlhan Varank Yerleşkesi, 45140 Manisa/TÜRKİYE
Telefon : +90 0 236 201 39 05
Faks : +90 0 236 201 29 98
Web Adresi : http://isletme.cbu.edu.tr/bolumler/isletme-bolumu.4503.tr.html
E-Mail: isletme@cbu.edu.tr.


Bölüm Olanakları : Bölümde 5 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Eğitim görülen mekanlar, akıllı sınıf formatında dizayn edilmiş olup, bilgisayar, projeksiyon vb. teknik imkanlara sahiptir. Ayrıca amfilerde sıcak-soğuk klima sistemi de bulunmaktadır. Programın yürütülmesi kapsamındaki Bilgisayar ve uygulama dersleri fakültemizde mevcut bulunan 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı kullanılarak yerine getirilecektir. Ayrıca finans laboratuvarı kurulmuştur.