1- İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilmek ve bunların detaylarına hakim olabilme
2- İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etmek, değerlendirebilmek ve çözüm önerileri üretebilme
3- İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilmek, etkinliklere dönüştürebilmek ve paylaşabilmek, liderlik edebilme
4- Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilmek, geliştirebilmek ve olayları yorumlamada kullanabilmek, kendini sürekli olarak geliştirme
5- Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
6- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
7- Etik ilke ve yaklaşımları kavramış, insan haklarına saygılı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini kazanmış olma; bunları işletmecilik alanına uygulayabilme
8- Kişilerarası yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilmek, zamanını planlayabilmek ve etkin yönetebilmek, etkili sunum yapabilme
9- Temel hukuk kavramlarını özümsemiş olmak; işletmenin yasal çevresi ile ilişkilerini yorumlayabilme
10- Girişimcilik bilgisine sahip olmak; risk alabilmek; yaratıcı ve yenilikçi olabilme
11- İngilizceyi ve tercihen bir yabancı dili iyi düzeyde kullanabilme