Kuruluş : Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993-1994 tarihinde kurulmuştur. İlk ve Acil Yardım Programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece : İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Giriş Sınavının (YGS2) ilgili alanından yeterli puan almak

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır (ÖSYM tercih klavuzu özel koşullar Madde 38).

Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir (ÖSYM tercih klavuzu özel koşullar Madde 233).
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili : İlk ve Acil Yardım ön lisans programı, öğrencilerinin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde ani hastalık yada yaralanma durumlarında hastaların/kazazedelerin hayatlarını kurtarıcı acil tıbbi girisim ve bakımı verebilen, olay yerinde Temel Yasam Destegi ve İleri Yasam Destegi ile kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde diger acil tıbbi girisimleri uygulayabilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil müdahaleyi yapabilen hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere naklini sağlayan, alanındaki yeni gelişmeleri sürekli takip eden, iyi iletişim kurabilen, ekip çalışması içerisinde, sorunları fark etme ve çözme yeteneği gelişmiş, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikeri yetiştirmeyi amaçlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Program mezunlarımız, Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri (kara, hava ve deniz ambulanslarında) ve bu kurumların acil servis ünitelerinde, itfaiyede (AKS-110) istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programlardan mezun olanların, ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da mevcuttur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program ECTS/DS Sorumlusu: Öğr. Gör. Özgül TÜRKMEN BALCI
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uncubozköy kampüsü, C blok, Manisa
Posta Kodu: 45030
Tel : +90 236 237 13 78
Fax: +90 236 234 89 31
Mail: saglikmyo@cbu.edu.tr
Web adresi: http://saglikmyo.cbu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : Yeni okul binası, Eğitim Ambulansı, bilgisayar laboratuvarı, araştırma laboratuvarı, simülasyon laboratuvarı, kantin.