Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1993-1994 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan İlk ve Acil Yardım Programı 2014-2015 akademik yılında eğitimine öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bu programdan mezun olan öğrencilere önlisans diploması ve “ İlk ve Acil Yardım Teknikeri” ünvanı verilir
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır. (ÖSYM tercih klavuzu özel koşullar Madde 38)

Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. (ÖSYM tercih klavuzu özel koşullar Madde 233)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : İlk ve Acil Yardım programı'na yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek. Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. Disiplin cezası almamış olmak. Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin; Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek. Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek. Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. Disiplin cezası almamış olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : İlk ve Acil Yardım programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Program Profili :
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) :
Üst Derece Programlarına Geçiş :
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme :
Mezuniyet Koşulları :
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) :
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) :
Bölüm Olanakları :