1- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme ve kullanabilme
2- İnsan vücudundaki tüm sistemlerin anatomik yapısını ve fizyolojisini ayırt edebilme
3- Hastane öncesi acil durumlarda hasta ve olay yerini değerlendirebilme
4- Tıbbi acillere hastane öncesi acil bakım prensiplerini uygulayabilme
5- Türkiye ve Dünyadaki acil sağlık hizmetleri hakkında genel bilgi sahibi olabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme
6- Hasta taşıma tekniklerini kullanabilme ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme
7- Travmalı hastalarda genel yaklaşım kurallarını uygulayabilme, travma ekipmanlarının kullanabilme
8- Temel yaşam desteği, ileri hava yolu uygulamaları, ileri yaşam desteği, monitörizasyon ve defibrilasyon uygulayabilme
9- Hastane öncesi acil bakımda kullanılan ilaç ve sıvıları uygulayabilme
10- Acil araçları kullanabilme, mekanik ve teknik donanımını tanımlayabilme
11- İs guvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını açıklayabilme
12- Meslek etiği ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme, sözlü ve sözsüz iletişimde diksiyon ve davranış açısından etkili iletişim kurabilme