Kuruluş : Program, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015 yılında kurulmuş, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece : Tarımsal İşletmecilik Önlisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden yeterli puan alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösteren sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programın zorunlu müfredatlarında yer alan yabancı dil dersi ve Senato’nun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden belirtilen puan ve üstü not alanlar başarılı sayılırlar ve öğretim programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Tarımsal İşletmecilik Programından ön lisans derecesi alabilmek için, eğitim programında belirtilen biçimde toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Tarımsal İşletmecilik Ön Lisans Programının amacı kamu ve özel sektörde yer alan tarımsal işletmeler için meslek elemanı yetiştirmektir. Ayrıca meslek elemanları tarımsal girdi satışı yapan ve tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda da çalışabilmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Tarımsal İşletmecilik Programı mezunları kamu ve özel kesimde faaliyette bulunan küçük/orta/büyük tarımsal ürün işletmelerinin üretimden pazarlamaya kadar her aşamasında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Tarımsal İşletmecilik ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına (Ziraat Fakültesi ve İ.İ.B.F) dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için ayrı ayrı yazılı, uygulamalı ve sözlü değerlendirmeler yapılır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirilmelidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Hatice Eda TOKUL
Adres: Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Köprübaşı/MANİSA
e-posta: haticeeda.tokul@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Derslik (projeksiyon mevcut), Bilgisayar sınıfı, kütüphane, okuma salonu, seminer salonu, bitkisel üretim yapılan deneme tarlası, sera, öğrenci kafeteryası, voleybol ve basketbol sahası