1- Tarımsal işletmecilik alanıyla ilgili temel bilgilere sahip olup, edindiği bilgileri işletmecilik alanına uygulayabilme ve güncel bilgileri kullanabilme
2- Tarım işletmelerinin kurulumuna ilişkin girişimcilik becerilerine sahip olup, tarımsal yatırım projelerini hazırlayabilme ve değerlendirme becerisi kazanabilme, tarım işletmelerinin finansal kaynaklarını sağlayabilme ve finansal işleri yönetebilme.
3- Tarım, tarıma dayalı sanayi ve kaynak ekonomisinin temel ilke ve kavramlarını uygulayabilme.
4- Tarım işletmelerinin yönetimi, organizasyonu ile ilgili temel kavramları ve yöntemleri edinip, tarım işletmelerinde uygulayabilme
5- Çiftçiler ile etkin iletişim kurup, yenilikleri onlara aktarabilme.
6- Doğanın sürdürülebilir kullanımına ilişkin yerel ve küresel politikaları yorumlayabilme.
7- Verimli bitkisel ve hayvansal üretim yapabilme.
8- Tarımsal ekonomi ile ilgili temel göstergeleri değerlendirerek tarımsal malların değerlerini belirleme becerisi kazanabilme.
9- Tarım ve gıda politikalarındaki temel tartışmaları kavrayabilme, Türkiye ve AB tarım politikalarını analiz edebilme.
10- Bilimsel araştırmaların hazırlanmasında gerekli olan alanı ile ilgili literatürü tarama beceresi kazanabilme ve verilere güncel teknolojileri kullanılarak (kütüphane, online veritabanları, sosyal ağlar vb) ulaşabilme.
11- Tarımsal kooperatifçiliğin önemini kavrayabilme ve tarımsal kooperatifçiliğin ulusal ve yerel kalkınmada kullanılması için yaratıcı fikirleri geliştirebilme.
12- Tarımsal ürünlerin işlenmesi konusunda temel ilkeleri kavrayabilme.
13- Bilişim teknolojileri hakkında temel bilgileri edinir ve ofis programlarını kullanır.
14- Kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularını kavrayabilme.
15- Mesleki etik ve sosyal sorumluluk konusunda yeterli bilince sahip olur ve iş hayatında meslek etiğine uygun davranış gösterir.