Kuruluş : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - Lisans - I. Öğretim Program Tanımı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümümüz; 1959-1970 yılları arasında Silahlı Kuvvetlerimize bağlı Beden Eğitimi ve Savaş Spor Okulu, 1970-1974 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak milli takım kamplarımıza Eğitim Merkezi, 1974-1982 yılları arasında Manisa Gençlik ve Spor Akademisi olarak hizmet vermiştir.
1982-1992 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak bağlandı. Sonra, 03.07.1992 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte, üniversiteye, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adıyla bağlandı. 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile 3 bölümle kurulan Celal Bayar Üniversitesinin kuruluşunda yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun 26 Eylül 2016 tarihinde aldığı karar, 1 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanması ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.
Kazanılan Derece : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak ve yetenek sınavından yeterli puanı almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili : Öğretmenlik Bölümü programı spor bilimleri ve öğretmenlik formasyonu derslerinden oluşur. Bölümün eğitim programı Öğretmenlik Mesleği, Alan Bilgisi ve Genel Kültürle ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Dersler uygulamalı ve kuramsal olarak uygulanır. Öğrenciler mesleki deneyim kazanmak amacıyla bir yıl süreyle okullarda staj yaparlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, Anaokullarında, İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe’de, Orta Dereceli okullarda, Özel Eğitim merkezlerinde, Beden Eğitimi Öğretmenliği yapmaktadırlar. Akademisyen olarak üniversitelerde öğretim elemanı , Spor Kulüplerinin Alt Yapılarında Antrenörlük, Turizm sektörünün değişik alanlarında Animatör veya Spor Uzmanı olarak, Ağırlıklı Seçtikleri Bir Spor dalında Antrenör olarak görevler de almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve yabancı dil sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.(Ales minumum 55, yabancı dil yüksek lisans 40; doktora 55) .
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi uygulanarak harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Spor Biilimleri Fakültesi
Program başkanı-Prof. Dr. Hatice Çamlıyer, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Halil Erdoğan Cd. Ahmet Bedevi Mah. 45040 Manisa/TÜRKİYE; e-mail: hatccam@gmail.com; telefon:+90 236 231 30 02; fax: +902362313001. AKTS koordinatörü-Yrd.Doç.Dr. Nilgün Vurgun Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Halil Erdoğan Cd. Ahmet Bedevi Mah. 45040 Manisa/TÜRKİYE; e-mail: nilvurgun@hotmail.com.; telefon: +90 236 231 30 02; fax: +902362313001.
Bölüm Olanakları : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanı sayısı toplam 18’dir. Bölümün, eğitim programlarında ve bilimsel çalışmalarında kullanılan performans laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, iklimlendirme laboratuvarı, sağlıklı yaşam merkezi, eğitim derslikleri gibi imkânları mevcuttur. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan olimpik açık yüzme havuzu, spor salonları, futbol sahası, tenis kortları, atletizm sahası ve artistik jimnastik salonu okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır.