1- Hareket ve aktiviteyi sağlayan organ ve sistem fonksiyonlarının ne olduğunu, nasıl etkili kullanabileceğini ve geliştirebileceğini bilip etkinleştirebilme.
2- Bir veya daha fazla bireysel ve takım sporuyla ilgili temel bilgi, beceri, kurallar, teknik ve taktikleri temel eğitim düzeyinde uygulatabilme,
3- Beden eğitimi ve spor bilimleriyle ilgili temel kavramları, araştırma ve inceleme yöntemlerini kavrayabilme ve temel düzeyde kullanabilme
4- Halk dansları, modern danslar ve tüm uygulamalı bireysel ve takım sporlarına zemin olabilecek temel ritm ve koordinasyonun geliştirebilme; su yüzeyinde batmadan kalabilme ve hareket edebilmeye yönelik temel beceriler geliştirebilme,
5- Gerektiği durumlarda ilk yardıma yönelik uygun teknik ve becerileri uygulayabilme ve kazalardan korunabilmek için gerekli önlemleri alabilme,
6- Bir aktivitenin günlük yaşam ve sporla ilgili olarak yüklenme ve dinlenme ilişkilerini, yorgunluğun nedenlerini ve bitkinlik düzeyine vardırmadan vücudunu ne kadar ve nasıl hareket ettirebileceğini kavrayabilme,
7- Temel hareket becerileri [yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü (yürüme-koşma, değişik dengeler, atma-tutma-fırlatma-çarptırma-çevirme-yerleştirme vb.)] ve becerilerinden oluşan hareket örüntüleri uygulayabilme, analiz ve sentezler yapabilme,.
8- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme,
9- Okullarda karşılaştığı öğrencilerden özel durumu olanlar (değişik engel grupları, farklı öğrenme düzeyleri, farklı hazır bulunuşluk düzeyleri) ile herhangi bir engeli olmadığı halde eğilimli olanları fark edebilme ve bunlar için önleyici, iyileştirici, koruyucu önlemler alabilme,
10- Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları, ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme.
11- Bedensel egzersizler yapma ile kilo kontrolü, obeziteyi önleme, yorgunluk, stres, yaşlanma, dejeneratif bozukluklar, mikroplar, vücut direnci, zihinsel gelişim, psikosomatik bozukluklar ve koruyucu hekimlik arasındaki ilişkiyi bilerek gerekli önlemler alabilme,
12- Bedensel ve psikolojik zindeliğin fiziksel aktivitelerle ilişkisini fark edebilme, fiziksel ve psikolojik ölçütler (testler) kullanarak aktivite programlarını öğrenciye göre güncelleyebilme,
13- Sınıfta, salonda, sahalarda bir sınıf veya grubu organize edebilme ve yönetebilme becerisi geliştirebilme,
14- Türkçeyi iyi düzeyde dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazma, konuşma ve bilimsel bir raporda kullanabilme,
15- Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna temel olan çağdaş, demokratik, sosyal ve laik bir hukuk devletinin yapısını kavrayabilme.