Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.
Kazanılan Derece : Mimari Restorasyon Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Giriş Sınavının ilgili bölümünden yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programın zorunlu müfredatlarında yer alan yabancı dil dersi ve Senato’nun kararı ile muaf olunması uygun görülen diğer dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden belirtilen puan ve üstü not alanlar başarılı sayılırlar ve öğretim programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programdan ön lisans derecesi alabilmek için, eğitim programında belirtilen biçimde toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Mimari Restorasyon Programı, mimarlığa yönelik dersleri içermektedir. Eğitim mimarlık alanına özgü mimarlık tarihi, çizim yöntemleri, mimari proje hazırlama, uygulama projelerini içermektedir. Bu programın amacı mimarlara ve mühendislerin yanında görev alabilecek teknikerler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mimari Restorasyon Programı mezunları tekniker unvanını almaktadır. Bu programın mezunları hem kamuda hem de özel sektörde istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : “Mimari Restorasyon” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; - Mimarlık, İç Mimarlık ve bunun benzeri bölümlere geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak, genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Kula Meslek Yüksek Okulu
Kula / MANİSA
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ATALAN
Mimari Restorasyon Bölüm Başkanı
e-mail: ozlem.atalan@cbu.edu.tr
Telefon: (236) 816 40 60 - 816 40 62
Faks: (236) 816 40 66
Elektronik Posta: kulamyo@bayar.edu.tr
Bölüm Olanakları : Mimari Restorasyon programı Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuarları, derslikler, spor alanları ve kantin bulunmaktadır. Bölümümüzde; 2 doktor öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır