1- Hayat boyu öğrenmenin ve araştırmanın önemini kavrayabilme, Mimarlık alanının temel ilkelerini anlayabilme, koruma ve onarım konusunda, geleneksel ve çağdaş uygulama yöntemlerini uygulayabilme, mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme,
2- Restoratör olarak mimari sorumluluğunu kavrayabilme, tarihi değerlere ve kültürel mirasa saygılı, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olabilme,
3- Restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri, ulusal ve uluslararası koruma kavramlarını bilme ve bu mesleki etik bilinci içinde kalabilme,
4- Mimarlık, restorasyon, koruma yöntemleri, geleneksel yapı bilgisi, geleneksel yapı malzemesi ve inşaat teknolojisi alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olabilme; yönetmelikler, teknik şartnameler, keşif, metraj, hakediş konularında yeterli teorik ve uygulama donanımına sahip olabilme
5- Türkiye ve dünya mimarlığını tanıma, tarihsel, kültürel ve sosyal verileri anlama ve kullanabilme, tarihi çevre koruma bilincine sahip olabilme,
6- Mimarlık, Sanat ve Uygarlık tarihini anlama; bu bilgileri uygulamalarda aktif olarak kullanabilme,
7- Geleneksel yöntemler ile birlikte alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan çağdaş teknikleri bilme ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme,
8- Teknik çizim bilgisine sahip olma ve bilgisayar destekli çizim yöntemlerini aktif olarak kullanabilme, mimarlık alan ile ilgili çizim ve projeleri yapabilme,
9- Tarihi eserleri belgeleme becerisine sahip olabilme, aynı zamanda yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptama, restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme, tarihi yapıların bozulmalarını saptayarak gerekli onarımlarını yapabilme yeteneğine sahip olabilme,
10- Alanında edindiği bilgi ve becerileri, büro, atölye, şantiye, laboratuar arkeolojik kazılarda kullanabilme, farklı etkenleri ayırt edebilme, bilgi toplama, yorumlama, çözüm önerileri geliştirebilme, bu alanda yeni üretim ve onarım yapabilme