Kuruluş : Akhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2001-2002 yılında kurulan Endüstriyel Tavukçuluk programı 25.12.2019 tarihinde YÖK yürütme kurulunun aldığı kararla ismi değişmiştir. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılından bu yana eğitim-öğretimini sürdürmektedir
Kazanılan Derece : Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, Önlisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) yeterli puanı almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Programın zorunlu müfredatlarında yer alan Yabancı Dil dersi ve Senato’nun kararı ile uygun görülen diğer dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınavdan yeterli puan alan öğrenciler bu derslerden başarılı sayılırlar ve muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği programı ön lisans derecesi alabilmek için, eğitim programında belirtilen biçimde toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır
Program Profili : Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği programında güçlü bir öğretim elemanı ve iyi donanımlı bir altyapı bulunmaktadır. Yumurta ve tavuk etinin sağlık koşullarına uygun olarak tüketiciye üretilmesi, ambalajlanması ve teslim edilmesini sağlayan ara meslek personelini yetiştiren bir programdır. Son yıllarda en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan ve gelecekte bu özelliği devam ettirmesi beklenen tavukçuluk sektörü, mezunlarının bilgi ve deneyimlerini değerlendirmeleri için çok iyi bir alan teşkil etmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar, tarım bakanlığı, kümes hayvanları endüstrisinin farklı birimleri, örneğin yem fabrikaları, gıda işletmeleri, kanatlı ürünleri satış ve pazarlamasında il ve ilçe teşkilatlarında çalışabilirler.
Örnek: Keskinoglu, Güres, Abalıoğlu tavukçuluk firmaları
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan mezun olanlar Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümüne ve Açık Öğretim Fakültesinin 4 yıllık bazı bölümlerine dikey geçiş sınavıyla geçebilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Emine ALÇITEPE
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Akhisar Meslek Yüksekokulu
Devlet Karayolu Üzeri No: 279
45210 Akhisar/MANİSA
Tel: 0236 412 68 96-141
e-mail: emine.alcitepe@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Tavukçuluk Laboratuvarı, Bıldırcın Ünitesi, karma yem ünitesi ve kuluçka makinesi.