Kuruluş : Manisa Meslek Yüksekokulu 22.07.2008 tarihinde Manisa bölgesinin ara teknik unsur ihtiyacını karşılamak üzere Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Kazanılan Derece : Ön Lisans, Makine Resim ve Konstrüksiyon Teknikeri.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencilerin 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. Önlisans eğitimini tamamlamak için azami süre 4 yıldır.
Program Profili : Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı önlisans programını kazanan bir öğrenci; teknik ve meslek resmi, imalat işlemleri, malzeme bilgisi, hidrolik-pnömatik ve bilgisayar destekli tasarım gibi alanına özgü derslerin yanı sıra, matematik, fizik, yabancı dil, bilgi teknolojileri gibi multi disipliner öğrenme alanlarının entegrasyonundan oluşan bir programa dahil olacaktır. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Makine Resim ve Konstrüksiyon programı mezunları; endüstri meslek lisesi mezunları ile makine mühendisleri arasındaki köprüyü oluştururlar. Makine Resim ve Konstrüksiyon Teknikeri, çizim tekniklerini iyi bildiği için teknik ressamın, tasarım ve mühendislik konularında bilgi sahibi olduğu için de mühendisin dilinden anlayan bir ara elemandır. Öğrenci alımı teklif edilen bu programın amacı da bahsi geçen yeteneklere sahip kişiler yetiştirmektir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile makine resim ve konstrüksiyon ile alakalı lisans programlarına ve açık öğretim yoluyla bazı bölümlere geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav var. Öğrencilerin aldıkları derslerde başarılı olup olmadıkları, bir vize ve bir final sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak değerlendirilir. Ara sınavlardan başka, öğretim elemanlarının uygun gördükleri sınavlar, projeler ve diğer etkinlikler yapılabilir. Bu etkinliklerin başarı notuna ve başarı notuna katkısı ders planında öğretim üyesi tarafından belirtilir. Geçme notu belirlendiğinde, ara sınav % 40, final sınavı % 60 etkindir. Bütün sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı olması için CC'yi en az not olarak almalıdır. GANO puanı en az 2.00 (DC) ve (GK) olan öğrenciler, aldıkları derslerde başarılı sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi Manisa Meslek Yüksekokulu
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - MANİSA
Muradiye Yerleşkesi.
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydın
e-mail: ibrahim.aydin@cbu.edu.tr
Öğr. Gör. Gürel Şenol
gurel.senol@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarları, Talaşlı üretim, kaynak atölyeleri, elektro hidrolik-pnömatik laboratuvarı bulunmaktadır.