1- Mesleki yeterlilik anlamında bilgi ve beceriye sahip olabilme
2- Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabilme ve mesleğiyle ilgili sürekli kendini geliştirebilme
3- Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra tasarım için gerekli olan programlarını kullanabilme
4- Program dahilinde öğrendiği çizim ve tasarım programlarını kullanarak yeni bir ürün devreye alma aşamasında teknik desteği verebilme
5- Öngörülemeyen problemeleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6- Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olabilme
7- Temelde sıkça kullanılan imalat işlemleri hakkında gerekli teorik ve pratik bilgi ve becerilere sahip olabilme
8- İmalat esnasında kullanılan malzeme ve makine elemanları hakkında gerekli teorik ve pratik bilgilere sahip olabilme
9- Makine Resim ve Konstrüksiyon programında kullanmak için yeterli yabancı dil bilgisine sahip olabilme
10- Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme
11- İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulayabilme
12- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma
13- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme