Kuruluş : Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü içerisinde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı içerisinde yer alan bir bilim dalıdır. Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programı Ocak 2022 tarihinde eğitim vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece : Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : 1-Eğitim fakültelerinin lisans programlarından ya da fen edebiyat fakültelerinin lisans programlarından mezun olmak, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olmak, 3 - Yeterli yabancı dil becerisine sahip olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Belirtilen alanlarda Lisans Diploması, Lisans ağırlıklı not ortalamasında en az 65 puana, Lisansüstü giriş sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 40 puana sahip olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, toplamda en az dokuz (öğrencinin bağlı olduğu eğitim planında belirtilen sayıda) ders, ikinci döneminde alacağı bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Programın süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı yarıyıldır.
Program Profili : Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programının amacı; eğitim yönetiminin gelişmesinde hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek, bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen eğitim yöneticileri ve uzmanlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olanlar eğitim yönetiminin gelişim ve ilerlemesine bilimsel ve uygulamada katkıda bulunabilecek uzmanlardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse diğer alanlarda doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları : Programdaki derslerden en az 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders ve seminer dersi alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Doç. Dr. Derya Göğebakan Yıldız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Bölüm Olanakları :