Kuruluş : Okulumuz kuruluşundan bu yana "İlköğretmen Okulu (1964), Öğretmen Lisesi (1974), Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü (1975), Eğitim Enstitüsü (1981), Eğitim Yüksekokulu (1982), Öğretmen Yetiştirme Merkezi (1982-1983), Eğitim Yüksekokulu Lisans (1989), Eğitim Fakültesi (1992)” isimleri altında eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmuştur.

Sınıf Öğretmenliği ise, İlköğretim Bölümü'ne bağlı olarak "Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı" adı altında öğretmen yetiştirmektedir.
Kazanılan Derece :

Sınıf öğretmeni
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları :

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar :

Sınıf Öğretmenliği Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; 1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. 2. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.3. Öğrencilerin devam ettikleri bütün derslerde başarılı olmaları, genel not ortalamalarının en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğer olması şarttır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları :

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili :
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalının amacı; Milli Eğitime bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında, sınıf öğretmeni olarak hizmet verebilecek bilimsel bilgi ve beceri donanımına sahip meslek elemanı yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği Sınıf Öğretmenliği ABD çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) :

Program mezunları, resmi ve özel ilköğretim okullarında "sınıf öğretmeni" olarak görev yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş :

Yüksek lisansa geçiş için lisans derecesi, ALES dil sınavı, bilim sınavı ve mülakatta yeterli puanı almak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme :
Her dersin değerlendirme kriterleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulan ders müfredatında yer alır. Öğrenciler aldıkları her ders kapsamında en az bir vize ve bir final sınavına katılırlar. Bunun dışında ders müfredatında öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa sınavlar, ödevler ve projeler de değerlendirme ölçütleri arasında yer alabilir. Yılsonunda öğrencilerin ders notu; vize ve final notları, yıl içi faaliyetleri ve derse katılımları doğrultusunda hesaplanır. Final ve vize sınavı uygulanmayan dersler hakkında bölüm yönetimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nı bilgilendirir. Dönem sonunda ders notları ve değerlendirme kriterleri, dersi veren öğretim üyesi tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için dönem sonu ders notunun en az DD olması gerekmektedir. Öğrenci bir dersten "FF" veya "FD" dönem sonu notu aldığında, dersten devamsız sayıldığında veya kredisi olmayan bir dersten "başarısız" sayıldığında, dersin tekrar verildiği ilk dönemde dersi tekrar ederler ve o dersin önkoşul olduğu diğer dersleri alamazlar. Dönem sonu ders notları harf notu olarak belirtilir ve bu notlar, notların puan aralığı olarak karşılıkları ve katsayıları aşağıda sunulmaktadır: Harf Notu; Puan Aralığı; Katsayısı AA; 90-100; 4.0 BA; 85-89; 3.5 BB; 80-84; 3.0 CB; 75-79; 2.5 CC; 70-74; 2.0 DC; 65-69; 1.5 DD; 60-64; 1.0 FD; 50-59; 0.5 FF; 49-0; 0 İkinci dönemin sonundan itibaren, her dönem sonunda öğrencilerin kümülatif not ortalamaları izlenir. Kümülatif not ortalaması, 1.80'in altında olan öğrenciler, son dönemi tekrar ederler. Son dönemde, dönem sonu ders notu DD'nin altında olan tüm dersleri tekrar alırlar. Bunun dışında, danışmanlarının onayı ile son dönemde "CC" ve üstü dönem sonu notu aldıkları ders sayısı kadar ilave yeni ders alabilirler. Dönem sonu kümülatif ortalaması 2.00 olan öğrenciler o dönemde başarılı sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları :

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) :

Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) :
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 45900 Demirci / MANİSA,
Program başkanı: Prof. Dr. Tuncer TAŞKIN,
0236 462 24 88 – 169
Bölüm Olanakları :
Okulumuzda anabilim dalı öğrencilerinin yararlanabileceği Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen laboratuarları, Seminer odası, Çok amaçlı salon, Kütüphane, Bilgisayar laboratuarları, Sanat eğitimi atölyesi, Spor salonu, Fitness Salonu, Müzik odası, Drama odası ve Basri Koçyiğit Kültür Merkezi bulunmaktadır.