1- Temel bilimler ve sosyal bilimlerde yeterli bilgi birikimine sahip olabilme
2- Türk eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
3- Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme.
4- İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme süreçlerini bilebilme.
5- Bilimsel süreç basamaklarını öğrenme-öğretme ortamlarında kullanabilme.
6- Mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olabilme.
7- Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
8- Çağdaş öğretim yöntemlerini öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulayabilme.
9- Uygun ölçme-değerlendirme yöntemlerini uygulayabilme.
10- İnsan hakları ve demokrasi gibi evrensel değerlere karşı duyarlı olabilme.
11- Toplumsal değerlere karşı duyarlı olabilme.
12- Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirebilme.