Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü 1992 yılında açılmıştır. İlk yıllarda eğitim öğrenime başlamayan fizik bölümü, ilk öğrencilerini 1994 yılında almıştır.
Kazanılan Derece : Diplomalarda; öğrencinin tamamladığı öğretim programının adı belirtilir, derece belirtilmez; sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır; ancak, transkriptte derece belirtilebilir.Mezun öğrenci Fizikçi ünvanını almaktadır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : ÖSYM tarafından yapılan sınavları başaran ve Fizik Lisans Programını kazanan öğrenciler kayıtlanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : 1.sınıftan 4.sınıfa kadar yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabulü yapılmaktadır. Bu geçişlere ait kontenjanlar ve başvuru şartları her dönem ilan edilir ve değerlendirilir. Yatay geçişin yanısıra dikey geçiş ile de öğrenci başvurusu olmaktadır. Bu geçişlere ait kontenjanlar ve başvuru şartları her dönem ilan edilir ve değerlendirilir. Ayrıca Farabi programı çerçevesinde de öğrenci başvuruları olmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrenciler, kayıt yenileme sırasında her dönem 30 AKTSlik alacağı derslere kaydolmak zorundadır.
Program Profili : İlk yıl bölüm harici temel bilimler ve ortak zorunlu dersler okutulmaktadır. Öğrenciler,2.sınftan itibaren bölümle ilgili dersleri almaya başlamaktadır. 3. sınıfta 2 zorunlu ve 4. sınıfta 1 zorunlu ders bulunmaktadır. 3. ve 4. sınıfta okutulan diğer dersler seçmeli olarak okutulmaktadır. Toplamda 8 dönem sonunda 240 AKTS'lik bir ders programı vardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : 4 yıllık lisans öğretimini tamamlayarak " Fizikçi " unvanını kazanan mezunların çalışabilecekleri başlıca iş alanları, Orta öğretimde öğretmenlik ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Fizik, çeşitli mühendislik dallarının temelini oluşturduğu için mezunlar, endüstrinin çeşitli alanlarında araştırma ve geliştirme laboratuarlarında yararlı hizmetler verebilirler. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Makine ve Kimya Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu gibi kamu ve benzeri özel sektör kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans programını bitiren öğrenciler yüksek lisans ve doktora programına Fen bilimleri Enstitüsünce ilan edilen şartlara göre geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar, vize, final ve bütünleme sınavları şeklinde yapılmaktadır. prensip olarak, başarı notu, vize sınavının %40'ı ile Final sınavının %60'ı toplamından oluşmaktadır. Final sınavı ile başarılı olamayan öğrenci, bütünleme sınavı ile tekrar değerlendirilmektedir. Yine vize notunun %40' ile bütünleme notunun %60'ı toplamı başarı notunu teşkil etmektedir. Bununla birlikte, dersi veren öğretim üyesi bu değerlendirme oranını, quiz, ödev, laboratuar, derse katılım, proje gibi aktiviteleri de katarak değiştirebilir.
Mezuniyet Koşulları : Eğitim-öğretim programında yer alan 240 AKTS'lik teorik ve uygulamalı derslerin tümünden başarılı olan ve bitirme tezini tamamlayan öğrenciler mezun olma hakkını elde ederler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Tahsin BABACAN, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
e-posta:tahsin.babacan@cbu.bayar.edu.tr
Bölüm Olanakları : Lisans programına yönelik olarak Genel Genel Fizik, Modern Fizik, Elektronik, Optik, Atom Fiziği, Nükleer Fizik, Molekül Fiziği laboratuarları vardır. Lisansüstü programına ve araştırmaya dayalı Lüminesans Laboratuarı, ICP Laboratuarı, Atom ve Molekül Fiziği araştırma Laboratuarı bulunmaktadır.