1- Analitik ifadeleri elde edebilme becerisini kazanabilme
2- Analitik düşünme becerisini kazanabilme
3- Laboratuarda yapılan deneylerle kavramları daha öğrenilir ve somut hale getirebilme
4- Matematiksel bilgi ve beceri düzeyini artırabilme
5- Fizik problemlerine yorum yapabilme yeteneğini kazandırabilme
6- Problem çözme becerisini artırabilme
7- Bilimsel ve teknolojik gelişme ve yeniliklerle ilgili bilgiye ulaşabilme
8- Ekip çalışması becerisini kazanabilme
9- Bilimsel araştırma yöntem ve becerilerini geliştirme
10- Sayısal hesaplama için yeterli bilgisayar bilgi ve becerisini kazanabilme
11- Fizik ile ilgili yabancı dil becerisini artırabilme
12- Proje üretebilme ve yapabilme yeteneğini geliştirebilme