Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1993 yılında kurulmuş olup, anılan tarihten bugüne kadar ÖSYM’nin uygulamakta olduğu merkezi sınav sistemiyle öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece : Dört yıllık lisans eğitimi sonunda mezun olanlar “İnşaat mühendisliği Programı Mezunu” olarak diploma almaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi tarafından yapılan sınavlarda gerekli başarıyı sağlayarak bölümde öğretim görmeye hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Bazı öğrenciler ders planı içinde bulunan derslerin bir kısmını daha önceki yüksek öğrenimi sırasında görmüş ve geçer not almış olabilir. Bölüm eğitim komisyonu tarafından bu derslerin içerikleri ve kredileri karşılaştırılarak bölüm ve fakülte yönetim kurullarının onayıyla öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Eğitim Planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS) ve stajlarını başarı ile tamamlayan, ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Program Profili : İnşaat Mühendisliği Bölümü, gelişmiş olan üniversitelerin bir bölümüne kıyasla gelişmekte olan bir bölümdür. Üniversitemizin kurulan ilk bölümlerindendir. Bu yıl 13üncü mezuniyet yılına gelen bölümümüz sürekliliği sağlamak ve kaliteyi artırmak yönünde halen verdiği yüksek lisans programı yanında doktora eğitimini de açmıştır. Mevcut imkanları ve öğretim üyesi sayısı ülkemizdeki diğer eski üniversitelerin inşaat bölümleri ile kıyaslanabilecek düzeydedir. 1994 yılında lisans, 1995 yılında ikinci öğretim, 1994 yılında da yüksek lisans eğitimine başlayan bölümümüz 2008 yılında da doktora eğitimine başlamıştır. 5 temel İnşaat mühendisliği anabilim dalında (Hidrolik, Mekanik, Geoteknik, Ulaştırma, Yapı) aktif olarak eğitim vermekte ve bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Aradan geçen 18 yıl zarfında İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan bine yakın mühendis özel sektörde, kamuda, belediyelerde veya üniversitelerde görev almaktadırlar. Bir kısmı kendi açtıkları bürolarda piyasaya hizmet vermektedirler. Mezunların belli bir kısmı yine İnşaat Mühendisliği Bölümün'de, bir kısmı Türkiye’deki veya dünyadaki diğer üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerini sürdürmüş ya da sürdürmektedirler. Mezunlarımız Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Müdürlükleri, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve üniversitelerin Yapı İşleri Daire Başkanlıkların'da olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için ek koşullar olabileceği gibi tüm derslerin bir vize ve bir final sınavı vardır. Üniversite çapında uygulanan ortak ölçme ve değerlendirme kriterlerine http://www5.cbu.edu.tr/ogrenci/yonetmelikler.php adresindeki yönetmeliklerden ve derslerin ölçme ve değerlendirme koşullarına ise bölümümüzün internet sayfasından http://www2.bayar.edu.tr/muhendislik/insaat/Ders_icerikleri.htm ulaşılabilir.
Mezuniyet Koşulları : Eğitim Planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS) ve stajlarını başarı ile tamamlayan, ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Eğitim ve öğretim en az 14’er haftadan (72 iş günü) oluşan Güz ve Bahar yarıyıllarında tam zamanlı olarak gerçekleşmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Bekir SOLMAZ (Bölüm Başkanı) Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Muradiye Kampusu, 45140, Manisa Tel: 0236 241 21 47, Faks: 0232 241 21 43
E‐posta: bekir.solmaz@bayar.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ali Uğur ÖZTÜRK (AKTS/DS Koordinatörü) Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Muradiye Kampusu, 45140, Manisa Tel: 0236 241 21 47, Faks: 0232 24121 43
E‐posta: augurozturk@bayar.edu.tr
Bölüm Olanakları : Yerleşkemizde bulunan kütüphanemiz Fen‐Edebiyat Fakültesi ile ortak kullanımdadır. Mühendislik Fakültesi A Blok binasının zemin katında; Zemin Mekaniği Laboratuarı ve Yapı Mekaniği Laboratuarı bulunmaktadır. Yapı Mekaniği laboratuarının yerleşim alanının uygun olmasından dolayı bu laboratuarın bir bölümünde ayrıca Topoğrafya ekipmanları da bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüz 850 m2 kapalı alana sahip tek katlı prefabrike Nizamettin COŞKUN Laboratuarınına sahiptir. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin derslerde ve diğer zamanlarında kullanımına tahsis edilen toplam 70 öğrenci kapasiteli 3 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, uygulamalı derslerinde her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde bu bilgisayar laboratuarlarından yararlanmaktadırlar. Öğrenciler ders harici zamanlarında ise sürekli kullanıma açık olan internet laboratuarından faydalanabilmektedirler.