1- Matematik, fen bilimleri, mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip ve bilgilerini mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahip olabilme
2- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olabilme
3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahip olabilme
4- Mühendislik uygulamaları için gerekli modern araçları ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olabilme
5- Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilme
6- Disiplinler arası takımlarda çalışabilen ve bireysel çalışma becerisine sahip olabilme
7- Türkçe yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilen ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişimleri takip etme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilme
9- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
10- Proje yönetimi ve risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibi olabilme
11- Mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, çağın sorunları ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgili olabilme