Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010 yılının Şubat ayında kurulmuştur. 2010-2011 öğretim yılında lisans öğretimine başlamıştır. Genç ve dinamik kadrosu ile öğretim faaliyetlerini ve akademik çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir.
Kazanılan Derece : Programın tüm gereklerini yerine getiren mezunlar Endüstri Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi tarafından yapılan sınavlarda gerekli başarıyı sağlayarak bölümde öğretim görmeye hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Bazı öğrenciler öğretim planı içinde bulunan derslerin bir kısmını daha önceki yüksek öğrenimi sırasında görmüş ve geçer not almış olabilir. Bölüm eğitim komisyonu tarafından bu derslerin içerikleri ve kredileri karşılaştırılarak bölüm ve fakülte yönetim kurullarının onayıyla öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğretim planında yer alan tüm derslerden geçer not almak ve stajlardan başarılı olmak.
Program Profili : Program Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır.
Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün misyonu hizmet ve üretim sektöründeki sistemlerin incelenmesinde, planlamasında, yürütülmesinde, geliştirilmesinde ve verimliliklerinin arttırılmasında kullanılan temel bilim ve mühendislik kavramlarını öğrenmiş, analitik düşünme yeteneğine ve iş ahlakına sahip, kendini geliştiren mühendisler yetiştirmektir. Bölümün öğretim planı bu misyonu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Birinci yıl ; farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar, Temel Mühendislik, İngilizce ve Endüstri Mühendisliğine Giriş derslerini içerir. İkinci yıl İstatistik ve Ekonomi gibi yardımcı derslerin yanı sıra Yöneylem Araştırması dersi ile mesleki derslere giriş yapılır. Üçüncü yıl Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi, İş Etütleri ve Analizi, Sistem Analizi, Tesis Tasarımı ve Planlama, Proje Yönetimi, Modelleme ve Simülasyon gibi tamamen mesleki dersleri içermektedir. Öğrenciler, dördüncü yılda Kalite Planlama ve Kontrol, Tedarik Zinciri Yönetimi, Mühendisler için Yönetim gibi derslerin yanı sıra Endüstri Sistemleri Tasarımı I ve Endüstri Sistemleri Tasarımı II adlı proje derslerinde temel endüstri mühendisliği uygulamalarını içeren gerçek hayat sistem tasarımı projesi yapacaklardır. Belirtilen zorunlu derslerin yanısıra öğrencilere üçüncü ve dördüncü yıllarda endüstri mühendisliğinin geniş yelpazesi içinde yeralan seçmeli dersler sunulur. Ayrıca, teknik olmayan seçmeli dersler ile de öğrencilerin endüstriyel ve idari sorunlara yaklaşımı geliştirilmektedir. Öğrenciler, 2. sınıftan itibaren 20 işgünü “Üretim Stajı” ve 3. sınıftan itibaren 20 işgünü “Yönetim Stajı” yapmak zorundadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Endüstri Mühendisleri geniş yelpazedeki işletmelerde iş bulabilmektedir. Mezunlar imalat yapan endüstri işletmelerin yanı sıra hizmet üreten (hastane, banka, yazılım firmaları vb.) işletmelerde de istihdam edilebilir. Bu işletmelerin hemen hemen her departmanında çalışabilen mezunlarımız; özellikle, Üretim, Planlama, Kalite Kontrol, Araştırma-Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Satış/Pazarlama departmanlarında sıklıkla tercih edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. (Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir.)
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için ek koşullar olabileceği gibi tüm derslerin bir vize ve bir final sınavı vardır. Üniversite çapında uygulanan ortak ölçme ve değerlendirme kriterlerine http://www5.cbu.edu.tr/ogrenci/yonetmelikler.php adresindeki yönetmeliklerden ve derslerin ölçme ve değerlendirme koşullarına ise bölümümüzün internet sayfasından http://www2.bayar.edu.tr/muhendislik/endustri/ogretim_plani.php ulaşılabilir.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin öğretim planında yer alan tüm derslerden geçer not alması, stajlarda başarılı olması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlaması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Örgün ve ikinci öğretim olmak üzere iki tam zamanlı program yürütülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Yrd. Doç. Dr. Pınar Mızrak Özfırat
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Muradiye Kampüsü, Muradiye Manisa.
Telefon: (236) 201 22 00
E-posta: pinar.ozfirat@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : İki adet bilgisayar labaratuvarı ve İnsan Faktör Mühendisliği Labaratuvarı öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.