Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup, 2011-2012 öğretim yılından itibaren ÖSYM’nin uygulamakta olduğu merkezi sınav sistemiyle öğrenci alınmaktadır.
Kazanılan Derece : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisans düzeyinde Örgün ve İkinci Öğretim Programları uygulanmaktadır. Program Türkçe’dir. Dört yıllık lisans eğitimi sonunda mezun olanlar “Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı Mezunu” olarak diploma almaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde örgün öğretime her yıl ortalama 60 öğrenci sayısal ÖSS puanıyla alınmaktadır. ÖSS sonuçlarına göre programa yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları, Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler ve ilan edilen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte yapılmaktadır. Bölüme kaydını yaptırmış olan öğrenciler, öğretim planında yer alan derslerine bölüm tarafından belirlenmiş olan akademik danışmanların denetiminde internet ortamında kayıt yaptırmaktadırlar. Öğrencinin kaydının tamamlanabilmesi için akademik danışmanının internet ortamında onay vermesi gerekmektedir. Öğrenci daha önce başarısız olduğu dersleri öncelikle almak durumundadır. Ders saati üst sınırı, kayıt yaptırdığı döneme göre değişmektedir. Düzensiz durumda olan öğrenciler (alt sınıflardan almak zorunda olduğu ders/dersleri olanlar) ise öncelikle başarısız oldukları dersleri almak kaydıyla dönem toplam ders saatinin üçte biri saati kadar daha fazla ders alma haklarına sahiptirler. Alt sınıflardan alınan derslerde çakışma olması halinde, çakışan ders/derslerin varsa ikinci öğretimden alınmasına izin verilebilmektedir. Tüm bu işlemlerde akademik danışmanın onayı gerekmektedir. Öğrenci her yarıyılın başlamasını izleyen iki hafta içerisinde, kayıt olduğu bazı dersleri bırakma hakkına sahiptir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Önceki öğrenmelerin tanınmasında, YÖK tarafından yayımlanan 'YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK' esas alınmaktadır. Ayrıca Programa kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları dersler ile ilgili muafiyet talepleri 'Mühendislik Fakültesi Eğitim Komisyonu'nda alınan prensip kararları doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Eğitim Planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS) ve 25 + 25 işgünü stajlarını başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Program Profili : Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, gelişmiş olan üniversitelerin bir bölümüne kıyasla gelişmekte olan bir bölümdür. Üniversitemizin kurulan ilk bölümlerindendir. 2013-2014 öğretim yılında ilk mezunlarını verecek olan bölümümüz sürekliliği sağlamak ve kaliteyi artırmak yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda yüksek lisans yanında doktora programı eğitimini de açmayı hedeflemektedir. Mevcut imkânları ve öğretim üyesi sayısına oranla ülkemizdeki diğer üniversitelerin Elektrik Elektronik bölümleri ile kıyaslanabilecek düzeyi yakalamak için yoğun çalışma içindedir. 2010-2011 yılında örgün ve ikinci öğretim lisans öğretimine başlayan bölümümüz 2012-2013 öğretim yılında da yüksek lisans eğitimine başlamayı hedeflemiştir. 8 temel Elektrik Elektronik mühendisliği anabilim dalında (Elektrik tesisleri, Telekomünikasyon, Elektronik, Kontrol ve kumanda, Elektrik makineleri, Devreler ve sistemler, Elektromanyetik alanlar ve Mikrodalga teknolojisi, Bilgisayar bilimleri) aktif olarak eğitim vermekte ve bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olacak olan mühendisler özel sektörde, kamuda, belediyelerde veya üniversitelerde görev alacak, bir kısmı ise kendi açtıkları bürolarda piyasaya hizmet vereceklerdir. Belli bir kısmı yine Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, bir kısmı Türkiye’deki veya dünyadaki diğer üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerini sürdürebileceklerdir. Mezun adaylarımız Teaş Genel Müdürlüğü, DSİ Müdürlükleri, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile üniversitelerin ilgili daire başkanlıklarında olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans öğretiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim dalına ait Elektrik tesisleri, Telekomünikasyon, Elektronik, Kontrol ve kumanda, Elektrik makineleri, Devreler ve sistemler, Elektromanyetik alanlar ve Mikrodalga teknolojisi, Bilgisayar bilimleri Programlarında Yüksek Lisans ve takibinde doktora programı öğretimini sürdürebileceklerdir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ders geçme esasına dayalı bir sistem kullanır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Buna göre herhangi bir dersten 60’nın altında not ortalaması olan bir öğrenci, ders geçmede başarısız sayılmakta ve dersi tekrarlamak zorundadır. Öğrencinin not ortalaması hesaplanırken %40 dönem içi notu ile %60 final notunun toplamına bakılmaktadır. Derslerin vize ve final sınavları yapılırken birden fazla şubeye bölünen derslerin sınavları ortak yapılır. Öğretim üyeleri farklı ise değerlendirme şube bazında değil soru bazında paylaşılır. Öğretim üyeleri sınavlardan sonra hazırlayacakları cevap anahtarı üzerinde her sorunun nasıl değerlendirildiğini açıkça belirtirler. Bölümümüzde, süreci değerlendirmeyi destekleyici ve teşvik edici uygulamalar amacıyla birçok derste dönem içi notu belirlerken ara sınav, ödev, proje, quiz gibi çeşitli değerlendirmelerin farklı oranlarda ortalamaları hesaba katılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları : Bölümümüzde öğrenim gören her bir öğrenci öğrencilik hayatı boyunca en az 25 iş günü atölye stajı, 25 iş günü de fabrika organizasyon stajı yapmak zorundadır. (Öncelikle atölye stajı daha sonra fabrika organizasyon stajı yapmalıdır.) Atölye stajını ikinci sınıf derslerini tamamladıktan, Fabrika organizasyon stajını ise üçüncü sınıf derslerini geçtikten sonra yapması tavsiye edilmektedir. Öğrencilerin not listeleri ve staj durumları öğrenci işleri tarafından kontrol edildikten sonra durumları uygun olan öğrencilerin dosyaları onay için Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetleri resmen onaylanan öğrencilerin mezuniyet belgeleri öğrenci işleri tarafından hazırlanıp öğrencilere verilir. Her ders için geçme notu minimum 60 olarak belirlenmiştir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Eğitim ve öğretim en az 14’er haftadan (72 iş günü) oluşan Güz ve Bahar yarıyıllarında tam zamanlı olarak gerçekleşmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Doç. Dr. Sezai TAŞKIN (Bölüm Başkanı)Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunusemre, Manisa Tel: 0236 201 21 60, Faks: 0236 241 21 43
E‐posta: sezai.taskin@cbu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Yücel KOÇYİĞİT (AKTS/DS Koordinatörü) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunusemre, Manisa Tel: 0236 201 21 54, Faks: 0232 24121 43
E‐posta: yucel.kocyigit@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Yerleşkemizde bulunan kütüphanemiz Fen‐Edebiyat Fakültesi ile ortak kullanımdadır. Yeni bir kütüphane olmasına rağmen kitap sayıları yeterli ve yenidir. Bu kütüphanede mesleki, edebi ve tarihi yüzlerce kitap, Türkçe ve yabancı dillerde abone olduğu süreli yayınlar, CBÜ Mühendislik ve Fen‐Edebiyat fakültelerinde yapılmış lisans ve lisansüstü tezler mevcuttur. Ayrıca Online veritabanlarına da abonedir. Fakültemiz ve Fen‐Edebiyat Fakültesi (yerleşke birimleri) aynı yemekhaneyi ve tesisleri kullanmaktadır. Kafeteryalar özeldir. Yerleşkede 1 adet büyük çim futbol sahası, 4 adet altyapılı, gerektiğinde voleybol, gerektiğinde basketbol, gerektiğinde ise tenis kortuna dönüşebilen saha mevcuttur. Yine ayrıca 2 adet özel eğlence merkezli kafeterya ve 2 adet kurum kafeteryası mevcuttur. Mühendislik Fakültesi B Blok binasının zemin katında; Elektronik ve Ölçme Laboratuarı ve birinci ve ikinci katlarda Bilgisayar Laboratuarları bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, uygulamalı derslerinde her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde bu bilgisayar laboratuarlarından yararlanmaktadırlar. Öğrenciler ders harici zamanlarında ise sürekli kullanıma açık olan internet laboratuarından faydalanabilmektedirler.